Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 20
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0082
2019/06682
09/10/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de Ley relativa al apoyo y reconcomiento a lalabor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado en Cataluña.   
 
2
10-2019/PRON-0084
2019/06759
10/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inscribción de los CDR como organizaciones criminales yterroristas en la UE    
 
3
10-2019/PRON-0085
2019/06760
10/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ruptura de las relaciones institucionales con el Gobiernodel Presidente Joaquim Torra i Pla de manera inmediata    
 
4
10-2019/PRON-0086
2019/06860
14/10/2019
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Dret a la informació.     
 
5
10-2019/PRON-0095
2019/07244
16/10/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reprovació del Sr. Vicenç Vidal Matas, Senador enrepresentació de la Comunitat Autònoma de les IllesBalears.   
 
6
10-2019/PRON-0097
2019/07263
17/10/2019
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Difusió Art del Segle XX a les Illes Balears.     
 
7
10-2019/PRON-0107
2019/07434
23/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Policia Nacional de Mahón     
 
8
10-2019/PRON-0112
2019/07498
28/10/2019
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Polítiques transversals de cultura.     
 
9
10-2019/PRON-0114
2019/07500
28/10/2019
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Oferta Pública i Formació de Policies Locals.     
 
10
10-2019/PRON-0115
2019/07618
29/10/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SOBRE JOVES I PORNOGRAFIA.     
 
11
10-2019/PRON-0120
2019/07693
04/11/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sobre el consentiment sexual.     
 
12
10-2019/ACOM-0008
2019/06102
26/09/2019
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença de la Sra. Catalina SolivellasRotger, Delegada de la presidència per a la Cultura, davantla Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en relacióa la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensadesenvolupar per a l'acció de Govern
 
13
10-2019/ACOM-0014
2019/07259
16/10/2019
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença dels senadors designats pelParlament de les Illes Balears per tal d'informar de la sevaactivitat al Senat  
 
14
09-2017/ALME-0030
2017/04639
03/04/2017
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 31 de març de2017, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les IB, ha lliurat alpresident del Parlament la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats de 2016
 
15
09-2018/ALME-0029
2018/03068
23/03/2018
ANTONIO JOSÉ TERRASA GARCÍA
PRESIDENT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria sobre l'estat, funcionament inecessitats corresponent a l'any 2017 del Tribunal Superiorde Justícia de les Illes Balears  
 
16
09-2019/ALME-0013
2019/02468
28/03/2019
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 28 de març de2019, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les I.B., ha lliurat alPresident del Parlament, la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats 2018
 
17
09-2016/FISC-0001
2016/13578
28/09/2016
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria 2016 (exercici 2015) de la Fiscalia deles Illes Balears   
 
18
10-2019/FISC-0001
2019/06468
07/10/2019
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balearsdel 2019 (exercici 2018)   
 
19
09-2019/CORR-0001
2019/01845
28/02/2019
JAUME FAR JIMÉNEZ
DIRECTOR
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Acord Comissio
Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra laCorrupció de les Illes Balears corresponent a l'exercici2018  
 
20
10-2019/CORR-0002
2019/06757
10/10/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Acord Comissio
Acord per instar el director de l'oficina de Prevenció iLluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tald'iniciar les actuacions d'investigació en relació amb l'úsde fons públics per qui va ser vicepresidenta segona delConsell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior els anys
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 9371340

Mapa Web