Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 31
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0107
2019/07434
23/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Policia Nacional de Mahón     
 
2
10-2019/PRON-0112
2019/07498
28/10/2019
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Polítiques transversals de cultura.     
 
3
10-2019/PRON-0114
2019/07500
28/10/2019
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Oferta Pública i Formació de Policies Locals.     
 
4
10-2019/PRON-0115
2019/07618
29/10/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SOBRE JOVES I PORNOGRAFIA.     
 
5
10-2019/PRON-0120
2019/07693
04/11/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sobre el consentiment sexual.     
 
6
10-2019/PRON-0138
2019/09183
20/11/2019
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ NO PERMANENT D'ESTUDI EN MATÈRIA DEPLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSSOS HÍDRICS.    
 
7
10-2020/PRON-0047
2020/02692
10/02/2020
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Aprovació d'una llei estatal trans* que treballi de formaefectiva per erradicar totes les formes de discriminació    
 
8
10-2020/PRON-0063
2020/04179
27/02/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement poble saharauí.     
 
9
10-2020/PRON-0068
2020/04211
28/02/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa a necessitat que les zonesturístiques i les platges estiguin recuperades abans de latemporada turística  
 
10
10-2020/PRON-0073
2020/04480
04/03/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de Ley para alcanzar una equiparaciónsalarial real y efectiva para las fuerzas y cuerpos deseguridad del estado.   
 
11
10-2020/PRON-0074
2020/04693
06/03/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Creación de un nuevo partido judicial en el isla deFormentera.    
 
12
10-2020/PRON-0075
2020/04695
06/03/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a l'inici urgent de les obres de millora del Museu deMuro.    
 
13
10-2020/PRON-0141
2020/08119
29/04/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització iconsolidació de la indústria cultural a Balears, en relacióal sector de Galeries d'Art, Creadors i Comissaris   
 
14
10-2020/PRON-0142
2020/08120
29/04/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització iconsolidació de la indústria cultural a Balears, en relacióal sector audiovisual.   
 
15
10-2020/PRON-0143
2020/08121
29/04/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització iconsolidació de la indústria cultural a Balears, en relacióal sector d'arts escèniques i musicals.   
 
16
10-2020/PRON-0144
2020/08122
29/04/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització iconsolidació de la indústria cultural a Balears, en relacióal sector d'Editorials, Llibreries, Distribuïdores iAutors  
 
17
10-2020/PRON-0159
2020/08169
04/05/2020
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per al reconeixement de la tasca essencial realitzada pelsmitjans de comunicació durant la crisi sanitària de laCOVID-19 i per a l'impuls del sector audiovisual deBalears.  
 
18
10-2020/PRON-0168
2020/08221
06/05/2020
Josep MELIÀ I QUES
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la modificació de l'article 29 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les IllesBalears perquè els ajuntaments puguin donar ajudes aempreses, autònoms i comerciants per la COVID-19.  
 
19
10-2020/PRON-0176
2020/08360
11/05/2020
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei de memòria i restitució de lespersones LGTBI víctimes de la repressió franquista    
 
20
10-2020/PRON-0180
2020/08458
14/05/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a un canvi de model en l'estat d'alarma més respectuósamb l'Estat autonòmic.    
 
21
10-2020/PRON-0186
2020/08486
18/05/2020
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Formació en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra lapandèmia.    
 
22
10-2020/PRON-0190
2020/08525
18/05/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA RACIONALIZACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LOS CARGOS POLITICOS DE LACOMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISALS BALARES.   
 
23
10-2020/CODI-0003
2020/03744
26/02/2020
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Compareixença de la Consellera d'Administracions Públiques iModernització en relació a la tramitació feta de lesoposicions en els cossos generals de la Comunitat Autònomade les Illes Balears.  
Acompliment en Comissió dia 28.05.20
24
10-2020/ACOM-0029
2020/05050
10/03/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia del Director de la Oficina de Prevención yLucha contra la corrupción en las Illes Balears, el Sr.Jaume Far.   
 
25
10-2020/ACOM-0041
2020/08388
12/05/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia con carácter de urgencia de laConsellera de Administraciones Públicas y Modernización, laSra. Isabel Castro.   
 
26
09-2017/ALME-0030
2017/04639
03/04/2017
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 31 de març de2017, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les IB, ha lliurat alpresident del Parlament la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats de 2016
 
27
09-2018/ALME-0029
2018/03068
23/03/2018
ANTONIO JOSÉ TERRASA GARCÍA
PRESIDENT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria sobre l'estat, funcionament inecessitats corresponent a l'any 2017 del Tribunal Superiorde Justícia de les Illes Balears  
 
28
09-2019/ALME-0013
2019/02468
28/03/2019
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 28 de març de2019, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les I.B., ha lliurat alPresident del Parlament, la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats 2018
 
29
09-2016/FISC-0001
2016/13578
28/09/2016
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria 2016 (exercici 2015) de la Fiscalia deles Illes Balears   
 
30
10-2019/FISC-0001
2019/06468
07/10/2019
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balearsdel 2019 (exercici 2018)   
 
31
09-2019/CORR-0001
2019/01845
28/02/2019
JAUME FAR JIMÉNEZ
DIRECTOR
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Acord Comissio
Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra laCorrupció de les Illes Balears corresponent a l'exercici2018  
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12319017

Mapa Web