Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes socials, drets humans i esports

Nombre d'expedients en curs: 21
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0414
2020/16137
12/11/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN     
 
2
10-2020/PRON-0428
2020/16357
24/11/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI ala Cooperació per al Desenvolupament.    
 
3
10-2020/PRON-0432
2020/17634
04/12/2020
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PLAN AUTONÓMICO DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONASINMIGRADAS.    
 
4
10-2020/PRON-0437
2020/17679
09/12/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a una acollida digna     
 
5
10-2020/PRON-0440
2020/17825
15/12/2020
Sr. Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición No de Ley para la donación por parte delGobierno Central y la Comunidad Autónoma de las IllesBalears de la cuantía equivalente al IVA recaudado por losproductos que son donados por la ciudadanía en las campañasde recogida de alimentos.  
 
6
10-2020/PRON-0444
2020/17961
21/12/2020
Sra. Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de Llei per al restabliment de l’atenciópresencial a Ciutadella dels diferents serveis d’atenció ales persones que presta el Govern de les Illes Balears.   
 
7
10-2020/PRON-0447
2020/17987
22/12/2020
Cristina MAYOR I ABAD
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
18D, Dia de les persones migrades     
 
8
10-2020/PRON-0448
2020/18001
22/12/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció i blindatge dels Drets de les Dones a les accionsde Cooperació per al Desenvolupament.    
 
9
10-2021/PRON-0003
2021/00046
05/01/2021
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Recuperar l’atenció presencial a Ciutadella dels serveisd’atenció social que depenen i gestiona el Govern de lesIlles Balears   
 
10
10-2021/PRON-0019
2021/01067
19/01/2021
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL per a la millora i transferència de l’Ingrés MínimVital    
 
11
10-2021/PRON-0029
2021/01166
25/01/2021
Cristina MAYOR I ABAD
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport Paul Rusesabagina     
 
12
10-2021/PRON-0047
2021/01320
29/01/2021
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modificació del Decret de l'Ingrés Mínim Vital itransferencia de la seva gestió i tramitació a les IllesBalears.   
 
13
10-2020/ACOM-0066
2020/11120
21/07/2020
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del Fons Mallorquí de deSolidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació iel Fons Pitiús de Cooperació   
 
14
10-2020/ACOM-0074
2020/11420
06/08/2020
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comparecencia con carácter de urgencia del director de laOficina Balear de la Infancia y Adolescencia (OBIA) enrelación al Informe Anual de las Illes Balears 2019  
 
15
10-2020/ACOM-0091
2020/15266
09/10/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Director tècnic de EAPN.     
 
16
10-2021/ACOM-0006
2021/01509
05/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la Sra. Marta Lliteras,coordinadora de la delegació a Balears de la "Asociaciónpara Mujeres en el Deporte Profesional".   
 
17
10-2021/ACOM-0007
2021/01518
05/02/2021
Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent adopció acord per la Comissió
Compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira de l'AssociacióDeporte para la Igualdad a fi d'informar sobre la situació al'esport femení.   
 
18
10-2021/ACOM-0008
2021/01531
08/02/2021
Sr. Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Compareixença de la Senyora Marina Crespí Gómez, directorageneral de Participació i Voluntariat.    
 
19
10-2021/ACOM-0014
2021/01752
15/02/2021
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Sr. Miquel Coll Saltiveri,presidente de la Plataforma del Voluntariado de las IllesBalears   
 
20
10-2020/PLA-0001
2020/15655
28/10/2020
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Projecte del Pla Director de la Cooperació per alDesenvolupament de les Illes Balears 2020-2023   
 
21
10-2021/GODI-0002
2021/01594
09/02/2021
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe d'avaluació de la implantació efectivade la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web