Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'educació, universitat i recerca

Nombre d'expedients en curs: 29
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0148
2019/10282
02/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Problemes en el transport escolar que afecten als alumnesque es desplacen diàriament a l’IES de Binissalem.    
 
2
10-2020/PRON-0003
2020/00175
10/01/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa a la gestió de lesassignacions de la Conselleria d’Educació per alfuncionament dels centres docents públics no universitaris   
 
3
10-2020/PRON-0004
2020/00177
13/01/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la millora del transport a l'Institut d'Artà.     
 
4
10-2020/PRON-0009
2020/01811
23/01/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Adequació titulacions Formació Professional.     
 
5
10-2020/PRON-0010
2020/01812
23/01/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Digitalització de la Formació Professional.     
 
6
10-2020/PRON-0022
2020/01982
29/01/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Garantia de la llibertat de pensament i rebuig al vetparental.    
 
7
10-2020/PRON-0036
2020/02136
03/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Devolució immediata de les partides bloquejades als centreseducatius de les Illes Balears dins aquest exercicipressupostari.   
 
8
10-2020/PRON-0059
2020/03437
19/02/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel Guardiad’Alaior.    
 
9
10-2020/PRON-0061
2020/03561
20/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Execució immediata de les obres de millora pendents en elcol·legi Ses Comes de Porto Cristo (Manacor).    
 
10
10-2020/PRON-0064
2020/04180
27/02/2020
Helena BENLLOCH I BOTTINI
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Espais d’exposició artística.     
 
11
10-2020/PRON-0165
2020/08208
05/05/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Becas educativas     
 
12
10-2020/PRON-0189
2020/08523
18/05/2020
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la promoció de la Formació Professional Dual.     
 
13
10-2020/PRON-0201
2020/08606
21/05/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ajudes a l'escola concertada.     
 
14
10-2020/PRON-0202
2020/08607
21/05/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Línia d'ajudes a les universitats per adaptació de lesinfraestructures a les noves mesures de seguretat  i fonsper garantir la rebaixa dels crèdits universitaris.   
 
15
10-2020/PRON-0203
2020/08608
21/05/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport als centres i professionals d'educació especial ifamílies amb fills en edat escolar que tenen necessitatseducatives especials.   
 
16
10-2020/PRON-0205
2020/08675
22/05/2020
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
GESTIÓN EMOCIONAL EN LAS AULAS.     
 
17
10-2020/PRON-0216
2020/08817
28/05/2020
Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per protegir els i les estudiants universitàriesdavant les conseqüències negatives de la COVID-19.    
 
18
10-2020/PRON-0220
2020/08911
29/05/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protocol sanitari per a un retorn segur dels infants enedats de 0 a 6 als centres d’infantil i primària    
 
19
10-2020/PRON-0223
2020/08954
01/06/2020
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
LENGUA DE SIGNOS EN LA OFICINA DE DEFENSA DE LOS DERECHOSLINGÜÍSTICOS   
 
20
10-2019/PREE-0489
2019/05119
13/09/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Educador social per a l'IES BIEL MARTI.     
 
21
10-2019/PREE-0490
2019/05120
13/09/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Projecte pedagògic per a cada centre de l'illa de Menorca.     
 
22
10-2019/PREE-0491
2019/05121
13/09/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Filtracions d'aigua en el poliesportiu de l'IES JOSEP MARIAQUADRADO.    
 
23
10-2019/PREE-0493
2019/05123
13/09/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Obres de l'antic gimnàs de l'IES JOSEP MIQUEL GUARDIAd'Alaior.    
 
24
10-2020/PROC-0043
2020/05469
25/03/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Docentes liberados de sus funciones para realizaractividades sindicales reincorporados a sus puesto durantela crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19   
 
25
10-2020/ACOM-0017
2020/02611
06/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença de l'Inspector Cap d'Educació.     
 
26
10-2020/ACOM-0021
2020/03233
14/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de lesIlles Balears.    
 
27
10-2020/ACOM-0022
2020/03250
17/02/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia urgente del consejero de educación ante laalarma social creada por las informaciones publicadas enmedios de comunicación de ámbito nacional y local queconfirman adoctrinamiento ideológico y político en loscentros educativos de Baleares 
 
28
10-2020/ACOM-0032
2020/06250
14/04/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació,Universitat i Recerca per informar sobre la situació delcurs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de laCOVID-19.  
 
29
10-2020/CODI-0007
2020/08118
29/04/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Conseller d'Educació, Universitat iRecerca sobre les conseqüències de la pandèmia de COVID-19en els estudis universitaris a les Illes Balears.   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 9/de juny/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12471450

Mapa Web