Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 15
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0131
2019/08429
15/11/2019
Jordi MARÍ I TUR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROMOCIÓ D'EQUIPAMENTS PÚBLICS EN COORDINACIÓ ENTRE ENTITATSLOCALS I GOVERN AUTONÒMIC EN MESURES DE PROMOCIÓ, URBANISMEI FINANÇAMENT.   
 
2
10-2020/PRON-0002
2020/00140
09/01/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas conrespecto a las retribuciones salariales y contratos de laOficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de lasIslas Baleares  
 
3
10-2020/PRON-0020
2020/01949
28/01/2020
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen ales Illes Balears    
 
4
10-2020/PRON-0031
2020/02016
30/01/2020
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impago a las Comunidades Autónomas de la parte que lescorresponde en la recaudación del Impuesto sobre el ValorAñadido del último mes del ejercicio 2017.   
 
5
10-2019/SIND-0005
2019/08354
13/11/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 164/2019, del Compte general de lacomunitat autònoma de les Illes Balears corresponent al'exercici 2017, el qual es troba disponible a la web de laSindicatura de Comptes de les Illes Balears 
 
6
10-2019/SIND-0006
2019/10242
29/11/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 165/2019, dels comptes anuals de laUniversitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici2017  
 
7
10-2019/SIND-0007
2019/11626
17/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 166/2019, del Compte general delConsell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017   
 
8
10-2019/SIND-0008
2019/11627
17/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 167/2019, del Compte general delConsell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017   
 
9
10-2019/SIND-0009
2019/11628
17/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 168/2019, del Compte general delConsell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017   
 
10
10-2019/SIND-0010
2019/11629
17/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 169/2019, del Compte general delConsell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017   
 
11
10-2019/SIND-0011
2019/11661
19/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 171/2019, sobre els acords i lesresolucions contraris a les objeccions que la Intervenciólocal ha formulat de l'exercici 2017  
 
12
10-2019/SIND-0012
2019/11663
19/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 170/2019, sobre la rendició de comptesdel sector públic local de les Illes Balears corresponent al'exercici 2018  
 
13
10-2019/SIND-0013
2019/11695
20/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comunicació de les entitats locals que han incomplert elsrequeriments reiterats de la Sindicatura de Comptes de lesIlles Balears  
 
14
10-2019/SIND-0014
2019/11748
20/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 172/2019 sobre la comptabilitat delsprocessos electorals al Parlament de les Illes Balears i alsconsells insulars de maig de 2019  
 
15
10-2020/SIND-0001
2020/00299
14/01/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa del Programa d'actuacions de la Sindicatura deComptes de les Illes Balears per a l'any 2020   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 25/de febrer/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10852370

Mapa Web