Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 4
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/GLEX-0001
2019/07788
06/11/2019
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Projecte de llei de pressuposts generals de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears per a l'any 2020   
Ampliat esmenes articulat: 28.11.19. Dossier documental i recaptació gp: 25.11.19
2
10-2019/PRON-0123
2019/07699
04/11/2019
Maria Antònia TRUYOLS I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ambl’objectiu d’eliminar els «paradisos fiscals» dedeterminades entitats locals en relació a l’Impost devehicles de tracció mecànica.  
 
3
10-2019/PROC-0001
2019/04287
16/08/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DEMORA EN EL PAGAMENT A PROVEÏDORS     
 
4
10-2019/CODI-0007
2019/07475
24/10/2019
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent de la Consellera d'Hisenda i RelacionsExteriors per tal d'explicar el Compte General corresponenta l'exercici 2018.   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 9372162

Mapa Web