Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 14
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0026
2019/04597
02/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estatdeu al Govern de les Illes Balears    
 
2
10-2019/PROC-0001
2019/04287
16/08/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DEMORA EN EL PAGAMENT A PROVEÏDORS     
 
3
10-2019/COIP-0003
2019/03067
05/07/2019
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia de laconsllera d'Hisenda i Relacions Exteriors davant comissió    
Acompliment en Comissió dia 17.09.19
4
10-2019/ACOM-0002
2019/04021
31/07/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparescencia del Consellera de Hacienda y RelacionesExteriores, Dña. Rosario Sánchez Grau    
 
5
09-2019/SIND-0006
2019/00632
23/01/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 159/2018 dels comptes anuals de laUniversitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici2016  
 
6
09-2019/SIND-0007
2019/00681
24/01/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 158/2018 sobre els acords i lesresolucions contraris a les objeccions que la Intervenciólocal ha formulat de l'exercici 2016  
 
7
09-2019/SIND-0008
2019/02166
12/03/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa d'actuacions de la Sindicatura de Comptes de lesIlles Balears per a l'any 2019   
 
8
09-2019/SIND-0010
2019/02558
08/04/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Memòria anual d'activitats i informació sobre la liquidaciódel pressupost de la Sindicatura de Comptes de les IllesBalears, exercici 2018  
 
9
10-2019/SIND-0001
2019/02997
25/06/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 160/2019, del Compte General del'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2014   
 
10
10-2019/SIND-0002
2019/02999
25/06/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 161/2019, del Compte General del'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, corresponent al'exercici 2014  
 
11
10-2019/SIND-0003
2019/03228
12/07/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 162/2019, dels conceptes retributiuscomplementaris de la despesa de personal de la Caib, delServei de Salut de les Illes Balears i de l'Atibcorresponents a l'exercici 2016 
 
12
10-2019/SIND-0004
2019/04022
31/07/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 163/2019, sobre la consolidació decomptes generals de les entitats locals corresponent al'exercici 2017  
 
13
09-2018/GODI-0024
2018/07150
02/07/2018
Catalina CLADERA I CRESPÍ
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe del funcionament de l'AgènciaTributària de les Illes Balears corresponent a l'any 2017   
 
14
10-2019/GODI-0002
2019/02901
18/06/2019
Catalina CLADERA I CRESPÍ
PRESIDENTA
ATIB
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2018   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 17/de setembre/2019 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8430795

Mapa Web