Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió de medi ambient i ordenació territorial

Nombre d'expedients en curs: 16
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0019
2020/01948
28/01/2020
Mariano JUAN I GUASCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) de zonaafectada greument per una emergència.    
 
2
10-2020/PRON-0023
2020/01984
29/01/2020
Jaume FONT I BARCELÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per al no establiment d'una "ecotaxa" aèria.     
 
3
10-2020/PRON-0027
2020/01988
29/01/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim.     
 
4
10-2020/PRON-0028
2020/01989
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Aplicació del descompte de resident al final  de la compradels passatges    
 
5
10-2020/PRON-0029
2020/01990
29/01/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rechazo a la llamada "Ecotasa Aérea"     
 
6
10-2020/PRON-0085
2020/05577
27/03/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Modificació de la Llei d'Avaluació Ambiental estatal per ala regularització d'infraestructures públiques.    
 
7
10-2020/PRON-0123
2020/07683
23/04/2020
Damià BORRÀS I BARBER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Increment de preus dels passatges per part de les companyiesaèries i rebuig de les propostes de solució de la ComissióNacional dels Mercats i la Competència.   
Acompliment en Comissió dia 27.05.20
8
10-2020/PRON-0154
2020/08160
04/05/2020
Mariano JUAN I GUASCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Informació, agilització i noves línies d'ajudes previstesper al lloguer.      
Acompliment en Comissió dia 27.05.20
9
10-2020/PRON-0163
2020/08206
05/05/2020
Mariano JUAN I GUASCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compensacions econòmiques per tal que les companyiesnavilieres afectades per les restriccions imposades perl’estat d’alarma puguin continuar mantenint l'activitat detransport marítim de passatgers i mercaderies entre elsports de les Illes Balears.
 
10
10-2020/PRON-0182
2020/08463
14/05/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Equiparació a les condicions de navegació a les que téCanàries pel que fa a l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig perla qual s’estableixen  les condicions a aplicar en la fasede desescalada.  
 
11
10-2020/PROC-0007
2020/02630
07/02/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per impulsar infraestructures necessàries per a lamillora de les pràctiques i, especialment, les referides al"coldironing".   
 
12
10-2020/ACOM-0018
2020/02764
11/02/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·loicitud de compareixença del director de l'aeroport dePalma    
 
13
10-2020/ACOM-0023
2020/03414
18/02/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la Plataforma contral’ampliació de l’aeroport de Palma.    
 
14
10-2020/ACOM-0024
2020/03591
21/02/2020
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia urgente del Conseller de Medio Ambiente yOrdenación Territorial.    
 
15
10-2020/ACOM-0026
2020/04696
06/03/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de REZERO     
 
16
10-2020/ACOM-0030
2020/05186
13/03/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller deMobilitat i Habitatge del Govern.    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12320245

Mapa Web