Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 43
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/GLEX-0001
2019/07788
06/11/2019
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Projecte de llei de pressuposts generals de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears per a l'any 2020   
Ampliat esmenes articulat: 28.11.19. Dossier documental i recaptació gp: 25.11.19
2
10-2019/PROP-0203
2019/08392
14/11/2019
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Espai per atenció a salut mental     
 
3
10-2019/PROP-0204
2019/08404
14/11/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reclamació de la publicació anual de les balances fiscals.     
 
4
10-2019/PROP-0205
2019/08406
15/11/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Detecció i foment del talent en les Illes Balears     
 
5
10-2019/PROP-0206
2019/08407
15/11/2019
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
El Infome de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2017 enrelación al IBSALUT    
 
6
10-2019/PROP-0207
2019/08408
15/11/2019
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Recortes en la partida presupuestaria del 2020 destinada aInfraestructuras Educativas     
 
7
10-2019/PROP-0208
2019/08410
15/11/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Tratamiento PrEP     
 
8
10-2019/PROP-0209
2019/08411
15/11/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Criminilazción de los votantes     
 
9
10-2019/PROP-0210
2019/08413
15/11/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Oportunitat de gastar 20 milions d'euros en el metro dePalma    
 
10
10-2019/PROP-0211
2019/08414
15/11/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Obres en els centres educatius.     
 
11
10-2019/PROP-0212
2019/08415
15/11/2019
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Recursos suficients per fer front als drets retributius delsinterins reconeguts recentment per sentència.    
 
12
10-2019/PROP-0213
2019/08416
15/11/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Atenció sanitària als centres de salut de les IllesBalears.    
 
13
10-2019/PROP-0214
2019/08417
15/11/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Finalitats per als fons de l'ecotaxa.     
 
14
10-2019/PROP-0215
2019/08418
15/11/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Atenció a la diversitat.     
 
15
10-2019/PROP-0216
2019/08419
15/11/2019
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Nou Centre d’Educació Infantil i Primària des Mercadal     
 
16
10-2019/PROP-0217
2019/08420
15/11/2019
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Suspensió de la prohibició del dièsel per al 2025 a lesIlles Balears.    
 
17
10-2019/PROP-0218
2019/08421
15/11/2019
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Actuacions en relació a la planta de Cémex de Lloseta.     
 
18
10-2019/PROP-0219
2019/08422
15/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Aplicació del nou REB l'1 de gener de 2020.     
 
19
10-2019/PROP-0220
2019/08427
15/11/2019
Jaume FONT I BARCELÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Posició del Govern de les Illes Balears sobre lainstal·lació de la planta de generació d'hidrogen aLloseta.   
 
20
10-2019/INTE-0008
2019/04069
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a lesinfraestructures educatives i eliminació de barracons.    
 
21
10-2019/INTE-0009
2019/04210
06/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general del Govern de les Illes Balears sobre ladefensa del régimen constitucional    
 
22
10-2019/INTE-0010
2019/04536
22/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política en materia de inmigración del Govern de les IllesBalears    
 
23
10-2019/PLEX-0001
2019/04574
26/08/2019
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Debat de Presa en Consideració
LEY DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR , LABORALY PERSONAL  DE  LES ILLES BALEARS    
 
24
10-2019/INTE-0012
2019/05589
19/09/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent comunicació acord
Política del Govern de les Illes Balears en materia depublicidad intitucional    
 
25
10-2019/INTE-0013
2019/05605
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Connectivitat aèria i marítima.     
 
26
10-2019/INTE-0014
2019/05709
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets lingüístics.     
 
27
10-2019/INTE-0015
2019/05716
23/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Autogovern de les Illes Balears     
 
28
10-2019/INTE-0016
2019/05973
24/09/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d’espais naturalsprotegits    
 
29
10-2019/PLEX-0002
2019/07486
25/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Manifestació Criteri Govern
PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA LEY2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE MEMORIA Y RECONOCIMIENTODEMOCRÁTICOS DE LAS ISLAS BALEARES.   
 
30
10-2019/INTE-0020
2019/07685
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria universitària.     
 
31
10-2019/INTE-0021
2019/07686
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern pel que fa a la regulació inormativa que afecta els animals que viuen a l'entornhumà.   
 
32
10-2019/MOCI-0008
2019/08276
08/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a la Cultura.     
 
33
10-2019/PRON-0046
2019/04935
10/09/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Datos delincuencia e inmigración ilegal en las IllesBalears    
 
34
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
35
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
36
10-2019/PRON-0058
2019/05463
19/09/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Finançament per a la millora i modernització de les IllesBalears com a destí turístic.      
 
37
10-2019/PRON-0069
2019/06294
30/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'esport femení.     
 
38
10-2019/PRON-0071
2019/06349
02/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política Lingüística     
 
39
10-2019/PRON-0087
2019/06861
14/10/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.     
 
40
10-2019/PRON-0089
2019/06865
14/10/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa de cribatge de càncer de còlon i recte.     
 
41
10-2019/PRON-0093
2019/06899
16/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ilegalización inmediata de los partidos separatistas     
 
42
10-2019/PRON-0108
2019/07472
24/10/2019
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ELABORACIÓ  DE L’ESTRATÈGIA DE PAISATGE DE LES ILLESBALEARS.    
 
43
10-2019/PRON-0122
2019/07698
04/11/2019
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MODIFICACIÓ DEL A LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINAÇERA    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 9371375

Mapa Web