Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 53
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PROP-0057
2020/03423
18/02/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Cancel·lacions vols entre illes Air Nostrum     
 
2
10-2020/PROP-0058
2020/03428
19/02/2020
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Financiación de la planta de triaje de Ca Na Putxa     
 
3
10-2020/PROP-0059
2020/03438
19/02/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Prostitución  y abusos sexuales a menores tutelados     
 
4
10-2020/PROP-0060
2020/03439
19/02/2020
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Abusos sexuales sufridos en Es Pinaret y Es Fusteret     
 
5
10-2020/PROP-0061
2020/03444
19/02/2020
Jesús MÉNDEZ I BAIGES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Restricciones pesqueras en el canal de Menorca     
 
6
10-2020/PROP-0062
2020/03445
19/02/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Infraestructures educatives a Son Ferriol.     
 
7
10-2020/PROP-0063
2020/03446
19/02/2020
Jaume FONT I BARCELÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Valoració del Reial Decret 232/2020 sobre compensació altransport marítim i aeri de mercaderies.     
 
8
10-2020/PROP-0064
2020/03447
19/02/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Aplicació a les Illes Balears del Reial Decret Llei 2/2020     
 
9
10-2020/PROP-0065
2020/03448
19/02/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Cese de Consellera de Asuntos Sociales y Deportes por sugestión con relación a los menores bajo su protección yresponsabilidad.   
 
10
10-2020/PROP-0066
2020/03449
19/02/2020
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Prohibició dels vehicles dièsel en el 2025.     
 
11
10-2020/PROP-0067
2020/03450
19/02/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Fidelitzar el personal sanitari de les Illes Balears.     
 
12
10-2020/PROP-0068
2020/03451
19/02/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Funcionament de l'EBAP.     
 
13
10-2020/PROP-0069
2020/03452
19/02/2020
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Lluita contra la processionària del pi.     
 
14
10-2020/PROP-0070
2020/03453
19/02/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Regulació del "tot inclòs"     
 
15
10-2020/PROP-0071
2020/03454
19/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Mapa escolar de Formació Professional de Menorca.     
 
16
10-2020/PROP-0072
2020/03455
19/02/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació del comerç de Palma.     
 
17
10-2020/PROP-0073
2020/03456
19/02/2020
Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Servei de transport ferroviari.     
 
18
10-2020/PROP-0074
2020/03457
19/02/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política d'habitatge del Govern.     
 
19
10-2019/INTE-0010
2019/04536
22/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política en materia de inmigración del Govern de les IllesBalears    
 
20
10-2019/INTE-0014
2019/05709
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets lingüístics.     
 
21
10-2019/INTE-0016
2019/05973
24/09/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d’espais naturalsprotegits    
 
22
10-2019/PLEX-0002
2019/07486
25/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Debat de Presa en Consideració
PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA LEY2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE MEMORIA Y RECONOCIMIENTODEMOCRÁTICOS DE LAS ISLAS BALEARES.   
 
23
10-2019/INTE-0020
2019/07685
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria universitària.     
 
24
10-2019/INTE-0021
2019/07686
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern pel que fa a la regulació inormativa que afecta els animals que viuen a l'entornhumà.   
 
25
10-2019/INTE-0022
2019/08343
12/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d'aigua.     
 
26
10-2019/PLEX-0003
2019/08454
15/11/2019
Sr. José HILA I VARGAS
BATLLE-PRESIDENT
AJUNTAMENT DE PALMA
Pendent Debat de Presa en Consideració
Tramesa del certificat de l'acord d'iniciativa per proposarla modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat dePalma respecte de la durada del mandat del Defensor o de laDefensora de la Ciutadania 
 
27
10-2019/INTE-0024
2019/10296
03/12/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Lluita contra el canvi climàtic     
 
28
10-2019/INTE-0025
2019/10412
05/12/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ràtios escolars als centres educatius de les IllesBalears.    
 
29
10-2020/INTE-0002
2020/00144
09/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de gestió econòmicaeducativa.    
 
30
10-2020/INTE-0003
2020/00179
13/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general duta a terme en quan als mecanismes decontrol dels menors en els Centres de Menors gestionats pelGovern   
 
31
10-2020/PLEX-0001
2020/01999
30/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Debat de Presa en Consideració
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIAD'HABITATGE.    
 
32
10-2020/MOCI-0002
2020/03235
14/02/2020
Jaume FONT I BARCELÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Full de ruta del Govern de les Illes Balears davant del nougovern d'Espanya.    
 
33
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
34
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
35
10-2019/PRON-0069
2019/06294
30/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'esport femení.     
 
36
10-2019/PRON-0089
2019/06865
14/10/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa de cribatge de càncer de còlon i recte.     
 
37
10-2019/PRON-0122
2019/07698
04/11/2019
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MODIFICACIÓ DEL A LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINAÇERA    
 
38
10-2019/PRON-0143
2019/09301
26/11/2019
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS A LES CAMBRERES DE PISOSDEL SECTOR HOTELER    
 
39
10-2019/PRON-0147
2019/10281
02/12/2019
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Addicció al joc online     
 
40
10-2019/PRON-0151
2019/10413
05/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manteniment de dues xarxes de centres educatius sostingutsamb fons públics: els centres públics i els centresconcertats.   
 
41
10-2019/PRON-0154
2019/10771
10/12/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Derogació de la normativa que impedeix als ajuntamentsinvertir el superàvit i la compensació de l'Estat pels costsgenerats.   
 
42
10-2019/PRON-0159
2019/11770
23/12/2019
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Revisión inmediata, actualización y equiparación, de laindemnización compensatoria por residencia (plus deinsularidad) de todos los empleados públicos del Estado yAgentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadodestinados en las Islas Baleares.
 
43
10-2020/PRON-0001
2020/00015
03/01/2020
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Revisión y renuncia de la indemnización por el coste deresidencia temporal de altos cargos y el personal eventualdel Govern de las Illes Balears.     
 
44
10-2020/PRON-0011
2020/01815
24/01/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CAMBRES AGRÀRIES     
 
45
10-2020/PRON-0013
2020/01899
27/01/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Auditoria IMAS     
 
46
10-2020/PRON-0021
2020/01951
28/01/2020
Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
RECONEIXEMENT DE LA INSULARITAT     
 
47
10-2020/PRON-0026
2020/01987
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport del Govern de les Illes Balear al sector industrial        
 
48
10-2020/PRON-0030
2020/02015
30/01/2020
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Règim Especial de les Illes Balears (REB)       
 
49
10-2020/PRON-0039
2020/02180
04/02/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cessament de la Consellera d'Afers Socials i Esports.     
 
50
10-2020/PRON-0043
2020/02609
06/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla Estratègic Nacional de la nova Política AgràriaComunitària (PAC)    
 
51
10-2020/PRON-0044
2020/02651
07/02/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Participació de grups de majors i pensionistes.     
 
52
10-2020/PRON-0051
2020/02730
10/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent comunicació acord
Suport als pagesos de les Illes Balears.     
 
53
10-2020/PRON-0052
2020/03092
13/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent comunicació acord
Suport a l'escola concertada.     
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 25/de febrer/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10851670

Mapa Web