Lèxic parlamentari

ELECCIÓ
Designació d'una persona per a un càrrec mitjançant votació.
ESCÓ
Seient reservat a la sala de plens del Parlament per a cada un dels diputats i les diputades.
ESCUT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Símbol que representa la personalitat comuna i, alhora, la identitat històrica pròpia de cadascuna de les Illes Balears. La forma i els elements en són regulats per la Llei 7/84, de dia 21 de novembre, de l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
ESMENA
Escrit mitjançant el qual els grups parlamentaris o els diputats i les diputades pretenen suprimir, modificar, addicionar o substituir una iniciativa parlamentària. Poden ser de totalitat o parcials (article 118 del Reglament del Parlament).
ESTAT
Organització dotada de personalitat jurídica pública, a través de la qual s'exerceix el poder polític. En són elements imprescindibles el territori, la població i la sobirania.
ESTATUT D´AUTONOMIA
Norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears va ser aprovat per Llei Orgànica 2/1983, i ha estat modificat per les lleis orgàniques 9/1994, 3/1999 i 1/2007.
ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
Règim jurídic especial dels diputats i les diputades, amb la finalitat de protegir la llibertat i la independència dels membres de la cambra en l'exercici de les seves funcions (articles 8 i següents del Reglament del Parlament).
EXPLICACIÓ DE VOT
Manifestació de les raons que han dut un diputat o una diputada, o un grup parlamentari a votar en un determinat sentit, quan no hagin tingut possibilitat d'intervenir o quan hagin intervingut i n'hagi variat el sentit del vot com a conseqüència del debat.
EXPULSIÓ
Facultat de la Presidència de fer fora del Ple o de les comissions els diputats i/o les diputades que no respecten les regles de procediment o d'ordre establertes pel Reglament del Parlament (articles 106 i següents del Reglament del Parlament). Aquesta facultat s'aplica igualment a qualsevol persona que en el recinte parlamentari promogui desordre greu amb la seva conducta d'obra o de paraula o doni mostres d'aprovació o de desaprovació, pertorbi l'ordre o falti la circumspecció deguda (articles 114 i següents del Reglament del Parlament).

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 1 + 8 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6544319

Mapa Web