Comissió de Peticions

La Comissió de Peticions és una comissió permanent formada per un membre de cada grup parlamentari. Aquesta comissió té un president o una presidenta, un vicepresident o una vicepresidenta i un secretari o una secretària que corresponen, per aquest ordre, als representants dels tres grups parlamentaris de major importància numèrica al començament de la legislatura.

Aquesta comissió examina les peticions, individuals o col·lectives, rebudes al Parlament, i en pot acordar la tramesa, a través de la Presidència de la cambra a la Sindicatura de Greuges, a la comissió del Parlament que conegui l’assumpte de què es tracta, al Govern de l’Estat, al Govern de les Illes Balears, als tribunals, al Ministeri Fiscal, als consells insulars, als ajuntaments o, en general, a l’òrgan administratiu competent a què correspongui per raó de la matèria.

També pot acordar l’arxivament de la petició sense més tràmit.

Aquesta comissió elabora un informe anual sobre les peticions rebudes, la tramitació, la resolució i els resultats. Aquest informe s’aprova pel Ple de la cambra i es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Consultau-ne la composició fent click aquí.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 3 + 7 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

  • Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

  • La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.


Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 5558885

Mapa Web