AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2022 a 30/09/2022(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
13/09/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7222/22, 7225/22, 7227/22, 7228/22, 7229/22, 7230/22, 7231/22, 7232/22, 7233/22, 7325/22 (presentada en substitució de la 7234/22), 7240/22, 7242/22, 7244/22, 7241/22, 7223/22, 7239/22, 7245/22, 7235/22. II. Interpel·lació RGE núm. 6980/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE. III. Mocions: 1. RGE núm. 5103/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4038/22; 2. RGE núm. 5245/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/22. IV. Proposició no de llei RGE núm. 4900/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a pacte balear pel benestar emocional i la salut mental. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (escrit RGE núm. 6962/22, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
20/09/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7399, 7401, 7403, 7406, 7389, 7394, 7404, 7405, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7393, 7388, 7400, 7402 i 7412/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7132/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control dels fondeigs sobre posidònia. III. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5476/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5287/22, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de suport a les dones en situació de prostitució; 2. RGE núm. 5075/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al pla de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya.
DIMARTS
27/09/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 8380/22 (presentada en substitució de la 7643/22), 7646/22, 7631/22, 7635/22, 7636/22, 7638/22, 7640/22, 7645/22, 7642/22, 7644/22, 7647/22, 7648/22, 7649/22, 7641/22, 7630/22, 7637/22, 7639/22 i 8381/22 (presentada en substitució de la 7650/22). II. Interpel·lació RGE núm. 7307/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 7548/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6980/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, de la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5947/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció immediata de mesures per a l'adaptació de l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals i 2. RGE núm. 5365/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a condemna de la massacre de Melilla.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39631803

Mapa Web