AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2022 a 31/10/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/10/2022
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears (Intervenció de la presidenta del Govern)
DIMECRES
05/10/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears (Intervenció dels grups parlamentaris)
16:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
DIJOUS
06/10/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6080/22, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la representació de la Federació de Cooperatives (CoopIB) per informar sobre les necessitats de les cooperatives de les Illes Balears davant la propera presentació del projecte de llei de cooperatives per part del Govern de les Illes Balears. 2. Proposició no de llei RGE núm. 7515/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties professionals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3289/22, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos pel procediment d'urgència, relativa a ampliació de l'autoconsum i impuls de les comunitats energètiques. b) RGE núm. 3430/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per la defensa de la caça i l'autogovern de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4786/22, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 381/22, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millorar i agilitzar les convocatòries de beques menjador. b) RGE núm. 449/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la gratuïtat del transport escolar pels alumnes d'estudis postobligatoris.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/10/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39631846

Mapa Web