AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2023 a 31/10/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/10/2023
09:45 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 6081/23, RGE núm. 6073/23, RGE núm. 6079/23, RGE núm. 6080/23, RGE núm. 6082/23, RGE núm. 6083/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 6095/23, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 6084/23, RGE núm. 6085/23, RGE núm. 6086/23, RGE núm. 6075/23, RGE núm. 6087/23, RGE núm. 6088/23, RGE núm. 6089/23, RGE núm. 6090/23, RGE núm. 6074/23, RGE núm. 6076/23, RGE núm. 6078/23, RGE núm. 6091/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4981/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de política lingüística. III. Moció RGE núm. 5887/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2529/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4685/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció econòmica dels ciutadans de les Illes Balears durant els mesos d'hivern de 2023 i 2024 dels efectes de la inflació i de la pujada dels tipus d'interès. 2. RGE núm. 4440/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics de l'Administració de l'Estat i fomentar que Balears sigui, per a ells, una destinació atractiva.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3332/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consell assessor científic del Parlament. b) RGE núm. 3333/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/10/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de Salut Laboral, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 5279/23, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades a la seva direcció general.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5247/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa per protegir el son i el descans de les persones ingressades, així com del silenci als centres sanitaris. b) RGE núm. 5353/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal·lació de canviadors per a nadons als banys dels hospitals i la creació d'espais per a la lactància materna als centres de salut i hospitals de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3323/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de l'Observatori del Transport Marítim de les Illes Balears. b) RGE núm. 3329/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte per a l'impuls i desenvolupament de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a les Illes Balears. c) RGE núm. 4085/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la pujada de les taxes aèries.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/10/2023
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3318/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció confraries de pescadors. b) RGE núm. 3319/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret de la infància i la joventut a un medi ambient saludable.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5197/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adhesió a la iniciativa de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya 'On són elles?',
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5607/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de les places de medicina a la UIB; i RGE núm. 5721/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació d'una partida pressupostària als pressuposts de l'Estat per a implantar mesures per la climatització dels centres educatius, sobretot tenint en compte les temperatures característiques de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52509854

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201