AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2019 a 31/01/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
15/01/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 14935/18, 278/19, 279/19 i 277/19.
09:20 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 4/19).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 7503/18 del Govern de les Illes Balears. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, complementada amb l'escrit RGE núm. 14785/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears. VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears.
DIMARTS
29/01/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia (si n'és el cas). Punt únic. Preguntes RGE núm. 611/19, 624/19, 623/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 708/19), 277/19 i 613/19.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior)Ordre del dia (si n'és el cas). Punt únic: Preguntes RGE núm. 634/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 644/19), 599/19, 626/19, 627/19, 628/19, 629/19, 630/19, 631/19, 285/19, 273/19, 296/19, 600/19 i 633/19.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la sessió anterior) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial Projecte de llei RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm. 7155/18, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera.
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
15:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 19/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
16:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 683/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita Dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany. II. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.
18:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 7591886

Mapa Web