AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2019 a 31/01/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
15/01/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 14935/18, 278/19, 279/19 i 277/19.
09:20 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 4/19).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 7503/18 del Govern de les Illes Balears. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, complementada amb l'escrit RGE núm. 14785/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears. VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 3 + 5 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

  • Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

  • La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.


Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 5746903

Mapa Web