AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2020 a 29/02/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/02/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: I. Preguntes RGE núm. 10339/19 (rectificada mitjançant RGE núm. 10374/19 i ajornada a la sessió anterior), 1955/20, 1957/20, 1962/20, 1964/20, 1965/20, 1966/20, 1967/20, 1968/20, 1969/20, 1970/20, 1971/20, 1972/20, 1975/20, 1974/20, 1956/20, 1961/20, 1905/20 i 1973/20. II. Interpel.lació RGE núm. 11579/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el servei de transport aeri sanitari. III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2020 de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques. IV. Mocions: 1. RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i marítima, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5605/19. 2. RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les infraestructures educatives, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4069/19. 3. RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10279/19.
DIMARTS
11/02/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2191/20, 2194/20, 2197/20, 2198/20, 2200/20, 2203/20, 2204/20, 2205/20, 2201/20, 2202/20, 2206/20, 2207/20, 2192/20, 2193/20, 2199/20, 1961/20 (ajornada a la sessió anterior), 1905/20 (ajornada a la sessió anterior), 1973/20 (ajornada a la sessió anterior), 2195/20, 2196/20 i 2208/20. II. Interpel·lació RGE núm. 139/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou govern d'Espanya. III. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 11658/19, dels Grups Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió, modernització i promoció d'àrees industrials a les Illes Balears. 2. RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l'Estat per pal·liar els efectes de la tempesta Gloria. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4574/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes Balears.
DIMARTS
18/02/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2198/20 (ajornada a la sessió anterior), 2203/20 (ajornada a la sessió anterior),2781/20, 2773/20, 2777/20, rectificada amb l'escrit RGE núm. 2942/20, 2780/20, 2783/20, 2785/20, 3100/20 (presentada en substitució de la 2786/20), 2787/20, 2792/20, 2793/20, 2778/20, 2782/20, 2784/20, 2774/20, 2779/20, 3249/20 (presentada en substitució de la 2791/20), 2772/20 i 2788/20. II. Interpel·lació RGE núm. 5716/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11579/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit). (Escrit RGE núm. 2160/20, del Govern de les Illes Balears). V. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, per aclarir els fets ocorreguts i depurar responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial protecció i són els més vulnerables socialment. (Escrit RGE núm. 1952/20, rectificat per l'escrit RGE núm. 1954/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos). VI. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre els menors tutelats que han estat víctimes d'agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares).
DIMARTS
25/02/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 3444/20, 3445/20, 3629/20 (presentada en substitució de la 3451/20), 3428/20, 3439/20, 3449/20, 3453/20, 3454/20, 3455/20, 3456/20, 3450/20, 3452/20, 3447/20, 3423/20, 3448/20, 3446/20, 3438/20, 3630/20 (presentada en substitució de la 3457/20). II. Interpel·lació RGE núm. 179/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern. III. Moció RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou Govern d'Espanya, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 139/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10281/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al joc online. 2. RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la indemnització compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 3/de març/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10954878

Mapa Web