AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2021 a 28/02/2021(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/02/2021
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 1210/21, 1227/21, 1228/21, 1229/21, 1230/21, 1349/21 (presentada en substitució de la 1231/21), 1232/21, 1233/21, 1234/21, 1237/21, 1238/21, 1240/21, 1242/21, 1243/21, 1226/21, 1239/21, 1247/21 i 1235/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1029/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb la climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears. III. Mocions: 1. RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, relativa a mesures per a la reactivació del sector del comerç, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14650/20. 2. RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament autonòmic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 17680/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2651/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de grups de majors i pensionistes. 2. RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.
DIMARTS
09/02/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1389/21, 1404/21, 1405/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 1414/21), 1416/21, 1526/21 (presentada en substitució de la 1419/21), 1401/21, 1415/21, 1417/21, 1418/21, 1421/21, 1422/21, 1423/21, 1426/21, 1411/21, 1403/21, 1402/21, 1420/21 i 1424/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1087/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació i l'estratègia del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb el Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. IV. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum per informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les mesures preses (escrit RGE núm. 138/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
16/02/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes RGE núm. 1526/21, presentada en substitució de la RGE núm. 1419/21 (ajornada a la sessió anterior),1614/21, 1622/21, 1630/21, 1721 (presentada en substitució de la 1626/21), 1627/21, 1629/21, 1631/21, 1618/21, 1628/21, 1632/21, 1633/21, 1634/21, 1617/21, 1615/21, 1616/21, 1736/21 (presentada en substitució de la 1624/21) i 1625/21, 1635/21. II. Interpel·lació RGE núm. 10296/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic. III. Moció RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1029/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 16001/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat sobre la carta de l'energia. 2. RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19. V. Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 1113/21, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup Parlamentari Mixt -MÉS per Menorca).
DIMARTS
23/02/2021
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Jurament o promesa del nou diputat o diputada. II. Preguntes RGE núm. 1614/21 (ajornada a la sessió anterior), 1630/21 (ajornada a la sessió anterior), 1803/21, 1799/21, 1812/21, 1802/21, 1804/21, 1805/21, 1806/21, 1807/21, 1957/21 (presentada en substitució 1795/21), 1808/21, 1809/21, 1810/21, 1796/21, 1615/21 (ajornada a la sessió anterior), 1801/21, 1616/21 (ajornada a la sessió anterior), 1736/21 (ajornada a la sessió anterior), 1625/21 (ajornada a la sessió anterior), 1635/21 (ajornada a la sessió anterior),1797/21, 1798/21, 1800/21 i 1811/21. III. Interpel·lació RGE núm. 15873/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les retallades als treballadors de l'Administració Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. IV. Moció RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la gestió i a la coordinació dels fons i instruments financers europeus per a la recuperació econòmica i social de la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1087/21. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa. (Escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de les Illes Balears).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web