AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2020 a 31/03/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/03/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3694/20, 3705/20, 3713/20, 3714/20, 3718/20, 3702/20, 3706/20, 3710/20, 3708/20, 3712/20, 3715/20, 3709/20, 3711/20, 3697/20, 3717/20, 3704/20, 4257/20 (presentada en substitució de la 3707/20) i 3716/20. II. Interpel·lació RGE núm. 7685/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria universitària. III. Moció RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5716/19. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7486/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de derogació de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.
DIMARTS
10/03/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Si n'ès el cas, jurament o promesa del nou diputat o diputada. I. Preguntes RGE núm. 4426/20, 4703/20 (presentada en substitució de la 4429/20), 4431/20, 4433/20, 4436/20, 4417/20, 4421/20, 4430/20, 4428/20, 4432/20, 4427/20, 4384/20, 4422/20, 4418/20, 4425/20, 4438/20, 4420/20 i 4434/20. II. Interpel·lació RGE núm. 3631/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de fidelització dels professionals sanitaris. III. Moció RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 179/20. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de l'Ajuntament de Palma, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del Defensor o de la Defensora de la Ciutadania. V. Ratificació/manteniment de les proposicions de llei a defensar davant el Congrés dels Diputats: RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. RGE núm. 14160/17, de modificació de la l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. RGE núm. 4406/18, sobre la protecció de la mar mediterrània baix la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i d'altres substàncies minerals. RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. VI. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2019.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 7/de juliol/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13208266

Mapa Web