AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2020 a 30/06/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes:RGE núm. 8784/20, 8794/20, 8796/20, 8955/20 (presentada en substitució de la 8795/20), 8797/20, 8786/20, 8793/20, 8792/20, 8799/20 i 8798/20. II. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 8711/20, del Govern de les Illes Balears, complementat amb l'escrit RGE núm. 8963/20).
DIMARTS
09/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 9040/20, 9037/20, 9039/20, 9038/20, 9044/20, 9036/20, 9035/20, 9042/20, 9034/20 i 9041/20. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1999/20, del Grup Parlamentari Popular, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
DIMARTS
16/06/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9434/20, 9570/20 (presentada en substitució de la 9432/20), 9435/20, 9433/20, 9430/20, 9429/20, 9583/20 (presentada en substitució de la 9439/20), 9441/20, 9440/20 i 9436/20. II. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears (escrit RGE núm. 8986/20, del Govern de les Illes Balears). III. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9457/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l'actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de sessions extraordinàries per tal que es pugui dur terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. IV. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9458/20, rectificat amb el RGE núm. 9475/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l'actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, per continuar amb la tramitació de les iniciatives parlamentàries que es relacionen als escrits esmentats. V. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9467/20, rectificat amb el RGE núm. 9488/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita que el Ple de la cambra acordi de celebrar les sessions extraordinàries en el període comprès entre el final de l'actual període de sessions i dia 31 de juliol de 2020, per tal de tramitar, debatre i aprovar, si n'és el cas, les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. RGE núm. 9483/20, rectificat amb el RGE núm. 9490/20, presentat per 14 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares i Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de sessions extraordinàries de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, des de la finalització del present període fins al 31 de juliol de 2020, per continuar amb la tramitació de les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. VII. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per exposar la política universitària envers la COVID-19 (escrit RGE núm. 8772/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
30/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa de la cambra) Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9622/20, 9670/20, 9656/20, 9654/20, 9668/20, 9657/20, 9658/20, 9659/20, 9660/20, 9661/20, 9662/20, 9663/20, 9664/20, 9624/20, 9671/20, 9655/20, 9667/20 i 9665/20.
11:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (escrit RGE núm. 9697/20, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: I. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 8606/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada, atès l'empat produït en comissió. II. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1990/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'anomenada "ecotaxa aèria", atès l'empat produït en comissió. III. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, atès l'empat produït en comissió. IV. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8119/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector de galeries d'art, creadors i comissaris, atès l'empat produït en comissió. V. Votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la Proposició no de llei RGE núm. 8120/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector audiovisual, atès l'empat produït en comissió. VI. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8121/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'arts escèniques i musicals, atès l'empat produït en comissió. VII. Votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de llei RGE núm. 8122/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, atès l'empat produït en comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13322411

Mapa Web