AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2019 a 30/09/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
10/09/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm.4079/19, 4581/19, 4622/19, 4630/19, 4631/19, 4632/19, 4633/19, 4634/19, 4637/19, 4721/19, 4722/19, 4635/19, 4636/19, 4639/19, 4623/19, 4723/19, 4582/19, 4638/19 II. Interpel·lació RGE núm. 3358/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb l'augment i el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge. 2. RGE núm. 3163/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna a la difusió i la neteja d'imatge de persones condemnades per pertinença i integració a organització terrorista a la radiotelevisió pública. IV. Modificació de les comissions permanents de la cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).
DIMARTS
17/09/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 4938/19, 4999/19, 5004/19, 5018/19, 5021/19, 5022/19, 5023/19, 5002/19, 5017/19, 5019/19, 5024/19, 5020/19, 5005/19, 5003/19, 4939/19, 5000/19, 5001/19 i 5025/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4025/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'hisenda. III. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la comunitat autònoma (escrit RGE núm. 4626/19, del Govern de les Illes Balears). IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4599/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a solució al desfasament de recursos prevists per a 2019. 2. RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per a la república.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 17/de setembre/2019 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8427413

Mapa Web