AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2019 a 31/10/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/10/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5995/19, 5982/19, 6000/19, 5980/19, 5984/19, 5988/19, 5991/19, 5992/19, 5993/19, 5996/19, 6277/19 (presentada en substitució de la 5997/19), 5990/19, 5994/19, 5981/19, 5202/19(Ajornada a la sessió anterior), 5346/19 (Ajornada a la sessió anterior),5350/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5721/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5720/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5983/19, 5999/19 i 5998/19. II. Interpel·lació RGE núm. 3244/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim. III. Moció RGE núm. 5710/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'hisenda, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4025/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al turisme de creuers. 2. RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les subvencions a entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista contra el nostre sistema democràtic.
DIMARTS
08/10/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 6363/19, 6368/19, 6353/19, 6355/19, 6358/19, 6362/19, 6364/19, 6477/19 (presentada en substitució de la 6365/19), 6367/19, 6369/19, 6389/19, 6361/19, 6366/19, 6352/19, 6471/19 (presentada en substitució de la 6360/19), 6354/19 (complementada amb l'escrit RGE núm. 6418/19), 6357/19 i 6472/19 (presentada en substitució de la 6356/19). II. Interpel·lació RGE núm. 4625/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3381/19. IV. Escrit RGE núm. 6274/19, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2020.V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a infraestructures de sanejament. 2. RGE núm. 4554/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la coresponsabilitat.
DIMARTS
15/10/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6670/19, 6656/19, 6662/19, 6677/19, 6546/19, 6667/19, 6666/19, 6671/19, 6863/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6668/19), 6664/19, 6851/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6673/19), 6864/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6665/19), 6669/19, 6655/19, 6661/19, 6676/19, 6663/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6681/19) i 6672/19, II. Interpel·lació RGE núm. 6001/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. III. Moció RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3244/19. IV. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció precoç de càncer de mama. 2. RGE núm. 5137/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'una Àrea de Control d'Emissions a la Mediterrània.
DIMARTS
22/10/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6913/19, 6901/19, 6903/19, 6906/19, 6908/19, 6912/19, 6904/19, 6907/19, 6909/19, 6915/19, 6902/19, 6905/19, 7338/19 (presentada en substitució de la 6900/19), 6896/19, 6914/19, 7337/19 (presentada en substitució de la 6916/19), 6917/19 i 6910/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4066/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar. III. Moció RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4625/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 6540/19, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
29/10/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7401/19, 7418/19, 7420/19, 7428/19, 7417/19, 7421/19, 7423/19, 7424/19, 7425/19, 7504/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 7426/19), 7419/19, 7422/19, 7400/19, 7399/19, 7497/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 7415/19), 7416/19, 7397/19 i 7427/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4067/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la futura llei educativa. III. Moció RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6001/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del sector turístic i contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears. 2. RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés assequible a l'habitatge públic. V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 9/de juny/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12468213

Mapa Web