AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2019 a 30/11/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/11/2019
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7423/19 (ajornada a la sessió anterior), 7635/19, 7639/19, 7642/19, 7627/19, 7569/19, 7630/19, 7641/19, 7634/19, 7637/19, 7638/19, 7640/19, 7633/19 7636/19, 7628/19, 7629/19, 7631/19, 7643/19 i 7568/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4068/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la cultura. III. Moció RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4066/19. IV. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars (atès l'empat produït en comissió). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6868/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7652/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa. 2. RGE núm. 6086/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i homenatge d'estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.
DIMARTS
12/11/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7634/19 (ajornada a la sessió anterior, 7795/19, 7746/19, 7798/19, 7835/19, 7784/19, 7796/19, 7801/19, 8278/19 (presentada en substitució de la 7802/19), 7804/19, 7805/19, 7806/19, 7807/19, 7800/19, 7803/19, 7747/19, 7643/19 (ajornada a la sessió anterior), 7568/19 (ajornada a la sessió anterior), 7794/19, 7797/19, 7808/19. II. Interpel·lació RGE núm. RGE núm. 7683/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de funció pública. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació. 2. RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a l'adquisició de llibres i material didàctic.
DIMARTS
19/11/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8415/19, 8392/19, 8404/19, 8410/19, 8407/19, 8465/16 (presentada en substitució de la 8416/19), 8421/19, 8417/19, 8420/19, 8414/19, 8419/19, 8418/19, 8406/19, 8408/19, 8413/19, 8427/19, 8411/19 i 8422/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4210/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre la defensa del règim constitucional. III. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (RGE núm. 7788/19), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 8405/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 8423/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 8428/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos i RGE núm. 8452/19, del Grup Parlamentari Popular. I fixació de les quantitats globals.
DIMARTS
26/11/2019
09:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9145/19, 9149/19, 8477/19, 9137/19, 9140/19, 9273/19 (presentada en substitució de la 9155/19), 9165/19, 8480/19, 9139/19, 9141/19, 9143/19, 9278/19 (presentada en substitució de la 9144/19), 9142/19, 9138/19, 9136/19, 9164/19, 9154/19 i 9146/19. II. Interpel·lació RGE núm. 5605/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i marítima. III. Mocions: 1. RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la cultura, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4068/19.2. RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de funció pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7683/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6861/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència masclista. 2. RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal a les Illes Balears. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 7/de juliol/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13152498

Mapa Web