AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2019 a 31/12/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/12/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9343/19, 10277/19 (presentada en substitució de la 9348/19), 9340/19, 9351/19, 9297/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 9359/19), 9342/19, 9345/19, 9344/19, 10278/19 (presentada en substitució de la 9346/19), 9347/19, 9341/19, 9352/19, 9331/19, 9350/19, 10283/19 (presentada en substitució de la 9353/19), 9338/19, 9339/19 i 9349/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4069/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les infraestructures educatives i eliminació de barracons. III. Moció RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del règim constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4210/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears. 2. RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució. V. Designació dels tres representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals. (Atès l'empat produït en comissió).
DIMARTS
10/12/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 10364/19, 10322/19, 10339/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 10374/19), 10363/19, 10317/19, 10367/19, 10360/19, 10359/19, 10361/19, 10333/19, 10362/19, 10357/19, 10358/19, 10356/19, 10366/19, 10321/19, 10332/19 i 10365/19. II. Interpel·lació RGE núm. 10279/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10265/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels drets i les garanties de les persones en el procés de morir i del dret de l'eutanàsia. 2. RGE núm. 8478/19, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9235/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de l'aire. IV. Si n'és el cas, elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.
DIMARTS
17/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIMECRES
18/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIJOUS
19/12/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 7/de juliol/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13171743

Mapa Web