AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2014 a 31/01/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
24/01/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
28/01/2014
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
29/01/2014
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/01/2014
10:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic: Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm. 413/14, presentat per devuit diputats del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol.licita la convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del Ple de la cambra amb determinat ordre del dia.
11:00
COMISSIÓ DE TURISME
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda