AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2017 a 31/01/2017

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
12/01/2017
13:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
17/01/2017
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DILLUNS
23/01/2017
10:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
11:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
24/01/2017
09:30
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Neus Prats Tur.
11:15
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Maria López Garí.
12:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Rafael Sabater Vidal.
16:30
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Debat i votació de les propostes de modificació del pla de treball de la Comissió derivades dels escrits següents: RGE núm. 17225/16 i RGE núm. 17245/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears; RGE núm. 17801/16, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 872/17, del Grup Parlamentari Socialista. .
18:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Fernando Areal Montesinos.
DIMECRES
25/01/2017
09:30
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Matías Arrom Quetglas.
11:15
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Lladó Oliver.
11:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Raúl Arce Alonso.
16:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Cardona Torres.
18:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Daniel Mercado Lozano.
DIJOUS
26/01/2017
11:15
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Jover Jaume.
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:45
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Morell Fernández.
16:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Manuel Pérez Ribas.
18:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Flor Espinar Maat.
DIVENDRES
27/01/2017
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DILLUNS
30/01/2017
13:30
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2- Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
31/01/2017
09:30
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antoni Armengol Garau.
11:15
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Carbonero Malberti.
13:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antonio Sánchez Soliño.
18:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Ana María García Serrano.