AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2019 a 30/04/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
15/04/2019
10:30
MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala del Senat