AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2020 a 30/04/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/04/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
Si escau. Sessió no presencial.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
Si escau. Sessió no presencial.
DILLUNS
06/04/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
DIMARTS
07/04/2020
09:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge
11:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
(en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent). Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
13:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
(en tot cas, un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent). Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
DIMECRES
08/04/2020
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
(no abans de les 13.00 hores, en tot cas, en haver acabat la sessió de la Mesa del Parlarment)
DIJOUS
16/04/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
DIVENDRES
17/04/2020
12:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:10
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
20/04/2020
10:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de propera sessió de la comissió.
10:15
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/04/2020
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 6971/20, 6972/20, 6973/20, 6974/20, 6968/20, 6965/20, 6976/20, 6963/20, 6970/20 i 6975/20. II. Compareixença Consellera de Salut i Consum per informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19. (Escrit RGE núm. 5929/20, del Govern de les Illes Balears) III. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la propagació del COVID-19. (Escrit RGE núm. 5930/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
22/04/2020
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD:Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 5910/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als treballadors de clíniques dentals. 2. RGE núm. 6243/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa al reforçament de les unitats d'assistència psicològica del Servei de Salut de les Illes Balears davant la crisi de la COVID-19.
09:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 6239/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la millora de l'assistència sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de les Illes Balears.2. RGE núm. 6274/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a test a residències i centres de discapacitats.
12:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
DIJOUS
23/04/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6259/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a reactivació de la economia.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD:1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 4756/20, presentada pel GP Ciudadanos (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per tal d'informar sobre les mesures davant l'impacte econòmic del Covid-19. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 6258/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a protecció als treballadors i RGE núm. 6260/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a reactivació del sector turístic.
12:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/04/2020
08:25
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7594/20, 7593/20, 7596/20, 7595/20, 7592/20, 7588/20, 7589/20, 7590/20, 7591/20 i 7597/20. II. Compareixença urgent del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre la situació econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 5931/20, del Govern de les Illes Balears). III. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre la situació de l'actual curs escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 6142/20, del Grup Parlamentari Popular).
DIMECRES
29/04/2020
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5286/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari i professionals que garanteixen els subministraments i serveis bàsics durant la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 6132/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal farmacèutic i els usuaris de farmàcies davant el COVID-19.
11:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5879/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar l'impacte de la pandèmia COVID-19 a les residències de la tercera edat. 2) RGE núm. 6958/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a elaboració d'un pla de xoc integral per tal d'actuar en les residències de persones majors i de discapacitats, tant de gestió pública com privada a la CAIB amb motiu del COVID-19.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6251/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la propagació de la COVID-19. 2) Proposicions no de llei RGE núm. 5308/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a la millora de les mesures econòmiques dictades a conseqüència del COVID-19 i RGE núm. 5546/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a sector primari davant la crisi COVID-19.
DIJOUS
30/04/2020
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5941/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a la reducció dels sous dels representants polítics a conseqüència de la crisi provocada per l'expansió del COVID-19.
10:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6249/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pla urgent de protecció econòmica i social pels autònoms l'activitat dels quals s'ha paralitzat per complet o reduït notablement. 2) RGE núm. 6264/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a extensió de la prestació excepcional als autònoms temporals.
12:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6250/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per informar sobre la situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19. 2) Proposició no de llei RGE núm. 6141/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a habilitació d'una partida pressupostària extraordinària per tal que els centres d'educació infantil pugin subsistir després de l'estat d'alarma.