AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2015 a 31/05/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
21/05/2015
11:00
DIPUTACIO PERMANENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat