AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2019 a 31/05/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
13/05/2019
11:00
MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala del Senat