AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/06/2015 a 30/06/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
16/06/2015
13:00
DIPUTACIO PERMANENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
DIJOUS
18/06/2015
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears
DIJOUS
25/06/2015
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DILLUNS
29/06/2015
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Sessió d'investidura de la persona candidata a president o presidenta de les Illes Balears.
DIMARTS
30/06/2015
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(En tot cas la sessió recomençarà un cop trascorregut el termini de 24 hores establert reglamentàriament) Sessió d'investidura de la persona candidata a president o presidenta de les Illes Balears.