AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/06/2019 a 30/06/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/06/2019
12:00
MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala del Senat
 
DIJOUS
13/06/2019
12:00
MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala del Senat
 
DIJOUS
20/06/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears
DIMECRES
26/06/2019
09:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
09:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Sessió d'investidura de la persona candidata a president o presidenta de les Illes Balears.
DIJOUS
27/06/2019
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(En tot cas la sessió començarà un cop transcorregut el termini de 24 h. establert reglamentàriament) Punt únic. Sessió d'investidura de la persona candidata a president o presidenta de les Illes Balears.
DIVENDRES
28/06/2019
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat