AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2014 a 31/08/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
26/08/2014
11:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic.- Compareixença urgent del conseller d'Hisenda i Pressuposts per tal d'informar sobre el límit de despeses dels pressuposts del 2015 i del compte general de 2013, sol.licitada pel Govern mitjançant l'escrit RGE núm. 7629/14.
DIMECRES
27/08/2014
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
(DESCONVOCADA) Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: Redacció informe.
DIJOUS
28/08/2014
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: Redacció informe.