AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2016 a 31/08/2016

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
03/08/2016
11:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.-Compareixença RGE núm. 11.158/16, del Vicepresident i Conseller d'Innovació Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre la fallida de lowcostholidays Spain, S.L., així com de les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears amb relació al mandat parlamentari derivat de la moció relativa a la regulació del lloguer vacacional (RGE núm. 2695/2016).