AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 08/07/2019 a 14/07/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
10/07/2019
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
11/07/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa dels nous diputats o diputades. II. Intervenció del Sr. President del Parlament de les Illes Balears. III. Si n'és el cas, ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats i/o candidates proposats pels grups parlamentaris a senadors i/o senadores que han de representar a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
11:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió (en tot cas, en acabar la reunió de la Mesa del Parlament).
11:40
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
11:50
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:10
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:40
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:50
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació de vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària de la comissió.
13:00
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:10
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES EUROPEUS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:30
COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:40
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres de la Mesa de la comissió.
13:50
DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala Verda
Constitució de la Diputació Permanent i nomenament dels membres de la Mesa de la diputació.