AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 23/03/2020 a 29/03/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
23/03/2020
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, sobre la situació de les Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front (escrits RGE núm. 5153/20 i 5303/20, del Govern de les Illes Balears).