El Parlament expressa el seu suport absolut al comitè d'empresa i als treballadors de la central tèrmica d'Es Murterar

Notícia del Parlament - 4 de desembre de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar.

La iniciativa ha estat defensada des de la tribuna per la diputada popular Tània Marí i, un cop sotmesa a votació ha estat APROVADA parcialment amb el resultat de la redacció i votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport absolut al comitè d'empresa i a tots els treballadors i totes les treballadores de la central tèrmica d'Es Murterar" afectats per aquesta situació.

APROVAT per unanimitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta a realitzar actuacions de  mediació al Govern de les Illes Balears per poder arribar a la solució ràpida i favorable més satisfactòria per a totes les parts implicades.

APROVAT per unanimitat. Amb esmena transaccionada de modificació del Grup Socialista

3.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a reforçar la seguretat del sistema elèctric en les Illes Balears, garantint els llocs de treball en la producció elèctrica existents en l'actualitat, a un preu raonable en funció de les fonts de producció, impulsant en la mesura possible les energies netes o alternatives, i dins del marc del sistema elèctric espanyol.

REBUTJAT per 25 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, El PI, Popular), 30 en contra (Mixt-Aguilera, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 1 abstenció (Mixt-Huertas)

4.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a substituir gradualment les fonts de producció per energies netes, dins d'un marc de transició energètica raonable, sense menyscapte dels llocs de treball, garantia del subministrament i al menor cost possible.

REBUTJAT per 25 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, El PI, Popular), 29 en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 2 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera)

5.- El Parlament de les Illes Balears davant la transició del sistema energètic i la implantació de les fonts energètiques renovables, insta el Govern de les Illes Balears a vetllar pel concepte de Transició Energètica Justa, és a dir, pel treball afectat, l’impacte territorial i la pobresa energètica que poden patir sectors de la població.

APROVAT per unanimitat. Esmena d’addició de la diputada Monserrat Seijas (Mixt).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat 6 esmenes distribuïdes de la manera següent: 2 esmenes del Grup MÉSxMallorca, 1 esmena del Grup Mixt, 1 esmena del Grup Podem Illes Balears i 2 esmenes del Grup Socialista; les quals han estat defensades per Miquel Gallardo, Montserrat Seijas, Carlos Saura i Enric Casanova.

El grup proposant ha rebutjat les esmenes, excepte la del Grup Mixt, de la diputada Monserrat Seijas, d’afegir un nou punt a la proposició, i un altre del Grup Socialista que ha transaccionada.

Al torn de fixació de posicions han intervingut, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Patricia Font i, pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos), Olga Ballester.

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6973931

Mapa Web