El Ple aprova una moció relativa a la transició energètica

Notícia del Parlament - 5 de febrer de 2019

La moció, exercida pel Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, ha estat aprovada parcialment, amb la incoporació d'una esmena.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Parlament ha debatut i votat una primera moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos), relativa a la transició energètica. La iniciativa ha estat APROVADA parcialment, quan ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1.- El Parlament balear insta el Govern d'Espanya a accelerar l'elaboració de la llei de canvi climàtic i transició energètica amb la finalitat de donar seguretat jurídica a les futures inversions i a la reconversió laboral i industrial.

Aprovat per unanimitat.

2.- El Parlament balear insta el Govern balear a negociar amb el Ministeri de Transició Ecològica el llançament d'una subhasta de renovable fotovoltaica específica per a Balears dins del primer trimestre de 2019.

Aprovat per unanimitat.

3.-  El Parlament balear insta el Govern balear a promoure les actuacions necessàries perquè la transició energètica a Balears compleixi amb les directrius de l'Acord de París que advoquen per una transició energètica justa:

a) que garanteixi la seguretat del subministrament elèctric.

b) que reconegui la importància de protegir als treballadors dels canvis que comporta aquesta transició, mantenint els pilars de la protecció social i de l'ocupació, els drets laborals i el diàleg social.

c) que permeti compatibilitzar el compliment dels objectius establerts en l'Acord de París amb el lliurament d'energia al consumidor a preus assequibles.

Aprovat per unanimitat, amb esmena incorporada presentada pels grups Socialista, Podem, MÉSxMallorca i MÉSxMenorca.

4.-  El Parlament balear insta el Govern balear a instar el Ministeri de Transició Ecològica a autoritzar les inversions necessàries a la central d'Es Murterar per ajustar-se a la nova Directiva Europea d'emissions industrials el termini límit de compliment de la qual és l'1 de gener de 2020.

Rebutjat per 25 vots a favor (Mixt-Ciutadans, MÉSxMenorca, El PI, Popular) i 27 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

5.- El Parlament balear insta el Govern balear a conformar una mesa de treball amb tots els sectors de la indústria de renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica per determinar les noves professions i qualificacions necessàries en aquests sectors emergents amb la finalitat de posar en marxa nous cicles formatius de Formació Professional reglada i de formació contínua.

Aprovat per unanimitat.

6.- El Parlament balear insta el Govern balear a implantar un pla autonòmic d'ajudes per a la substitució de vehicles de gasolina o dièsel radicats a Balears per a vehicles elèctrics o de zero emissions.                                              

Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI, Popular) i 28 en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

Intervencions

La defensa de la iniciativa l’ha exercida la diputada Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos)

Els grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, han presentat conjuntament quatre esmenes, les quals han estat defensades pels diputats: Silvia Limones, Carlos Saura, Miquel Gallardo i Patricia Font. El grup proposant ha acceptat l’esmena al punt número 3 de la iniciativa originària, la qual ha estat incorporada i aprovada durant la votació final. La resta de les esmenes han estat rebutjades pel grup autor de la moció.

Al torn de fixació de posicions, ho han fet: Tania Marí (Popular) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

 

 

Més informació ...
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8080341

Mapa Web