El Parlament reitera el seu compromís contra les violències masclistes

Notícia del Parlament - 5 de febrer de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de gènere i del Pacte Social contra les violències masclistes. La iniciativa aprovada ha quedat redactada de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere i en el Pacte Social contra les Violències Masclistes amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i la de les Illes Balears, que té el seu origen en un sistema de valors que cosifica i subordina la posició de la dona respecte a la de l’home.

Aprovat per unanimitat

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència de gènere, el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.

Aprovat per unanimitat

3.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o la minoració de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.

Aprovat per unanimitat

4.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o la reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.

Aprovat per 53 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Cs)

5.- El Parlament de les Illes Balears es compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en coordinació amb tots els poders públics i a continuar reforçant l’Institut Balear de la Dona, creat per la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona.

Aprovat per unanimitat

Intervencions

La iniciativa conjunta ha estat defensada pels parlamentaris Silvia Cano (Socialista), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

El grup parlamentari  Mixt-Ciudadanos ha presentat dues esmenes (esmena1, esmena 2), defensades per Olga Ballester; mentre que la diputada Montserrat Seijas n’ha presentada una (esmena). Els grups proposant han acceptat incorporar a la votació final, l’esmena de la diputada Seijas, mentre que han rebutjat les de Ciudadanos.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut, Sandra Fernández, i pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Més informació ...
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8080314

Mapa Web