Constituïdes les catorze comissions permanents del Parlament

Notícia del Parlament - 12 de juliol de 2019

Destaca com a novetat la Comissió de Participació Ciutadana, creada amb el nou Reglament. Es constituí també la Diputació Permanent de la cambra

Ahir al migdia, després de la sessió solemne d’obertura de la X legislatura, es constituïren les catorze comissions permanents del Parlament de les Illes Balears. Concretament, la cambra comptarà amb vuit comissions permanents legislatives: la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, la Comissió de Turisme, la Comissió d’Economia, la Comissió d’Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans, la Comissió de Cultura, Educació i Esports i la Comissió de Salut. Pel que fa a les comissions permanents no legislatives, el Parlament comptarà amb la Comissió de Reglament, la Comissió de l’Estatut dels diputats i les diputades, la Comissió de Peticions, la Comissió d’Assumptes Europeus, la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears i la Comissió de Participació Ciutadana. Aquesta darrera comissió és la principal novetat d’aquesta X legislatura, ja que és creada a través de la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovada a finals de la legislatura passada.

La Comissió de Participació Ciutadana, regulada al capítol I del Títol XIV del Reglament de la cambra, cerca possibilitar la participació ciutadana en les tasques del legislatiu, a través de compareixences que tinguin relació amb l’assumpte a tractar per part d’experts, d’entitats i col·lectius. 

A les sessions celebrades ahir al llarg del migdia s’elegiren, mitjançant papereta, el president, vicepresident i secretari de cada una de les comissions. Aquesta legislatura, les Comissions permanents del Parlament, llevat de la de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, la de Peticions, la d’Assumptes Europeus i la de Participació Ciutadans, la composició de les quals és regulada pels articles 52, 53, 54 i 199 del Reglament de la cambra, respectivament, estaran integrades per 13 membres, l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent: 4 al Grup Parlamentari Socialista, 3 al Grup Parlamentari Popular, 1 al Grup Parlamentari Unidas Podemos, 1 al Grup Parlamentari Ciudadanos, 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, 1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, 1 al Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes i 1 al Grup Parlamentari Mixt.

Els membres de cada comissió es poden consultar en aquest enllaç a la pàgina web del Parlament: COMISSIONS

Les ponències que puguin crear-se en el si de les comissions seran formades per 9 membres, l’atribució dels quals serà la següent: 2 al Grup Parlamentari Socialista, 1 al Grup Parlamentari Popular, 1 al Grup Parlamentari Unidas Podemos, 1 al Grup Parlamentari Ciudadanos, 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, 1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, 1 al Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes i 1 al Grup Parlamentari Mixt.

Diputació Permanent

Ahir es constituí també la Diputació Permanent, l'òrgan que té la funció de vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o n'hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent serà formada per 18 membres titulars, per a cadascun dels quals s’haurà de nomenar un suplent, i l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris, és la següent: 6 al Grup Parlamentari Socialista, 5 al Grup Parlamentari Popular, 2 al Grup Parlamentari Unidas Podemos, 1 al Grup Parlamentari Ciudadanos, 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, 1 al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, 1 al Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes i 1 al Grup Parlamentari Mixt.

La composició de la Diputació Permanent es pot consultar en aquest enllaç a la pàgina web del Parlament: DIPUTACIÓ PERMANENT

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 15/d’octubre/2019 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8848404

Mapa Web