El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a l'inici del curs escolar

Notícia del Parlament - 5 de novembre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern balear en relació amb l’inici del curs escolar.

El contingut de la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del nombre d’alumnes que es produeix progressivament cada inici del curs escolar i insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una previsió i una planificació adequades per donar resposta a les seves necessitats educatives.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa aquest curs 2019-2010 un pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur, el fracàs escolar i l’absentisme, ateses les alarmants xifres educatives de la nostra comunitat.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

3 . El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de planificar millor les obres als centres educatius perquè no interfereixin amb la jornada escolar i ocasionin molèsties a docents i alumnes, com ha passat enguany amb les obres al pati del CEIP Ses Comes de Portocristo, a Marratxí o als desperfectes per goteres del CEIP Molinar, entre d'altres.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos, Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos, Popular).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als seus compromisos sobre ràtios signats amb la comunitat educativa l’any 2015 dins aquest curs escolar 2019-2020, i a dotar els centres educatius de la xarxa sostinguda amb fons públics de suficients recursos per reduir el nombre d’alumnes fins a 20 nins/aula en Infantil, 25 en Primària i 30 en Secundària i Batxillerat; i a informar aquesta cambra de la solució adoptada abans de final d’any.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (Vox, Ciudadanos, El Pi, Popular).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme polítiques actives per millorar el nivell de competències bàsiques educatives dels alumnes de les Illes.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la plantilla de la Inspecció educativa, actualment insuficient, incrementar adequadament el nombre de places i convocar oposicions per a la seva cobertura.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos, Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos, Popular).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar la dotació de recursos i personal específic per atendre la diversitat d’alumnes, així com a incrementar el personal de suport adequat per als alumnes amb necessitats especials i per als alumnes amb necessitats de suport específic, amb coordinació amb el que informin els serveis tècnics, la Inspecció educativa i l’IAQSE.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Núria Riera (Popular). 

Els grups parlamentaris han formulat fins a dues esmenes a la iniciativa del Grup Popular, distribuïdes de la manera següent: una esmena d’addició del GP Vox-Actua Baleares, defensada per Jorge Campos i altra esmena del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensada per Lina Pons.

De les esmenes presentades el grup proposant les ha rebutjades totes i, per tant, no han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) i Enric Casanovas (Socialista).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 7/de juliol/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13153448

Mapa Web