El Parlament insta el Govern balear a instal·lar més estacions de control de l'aire a Menorca

Notícia del Parlament - 10 de desembre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a la qualitat de l’aire la qual ha estat APROVADA per unanimitat, amb la incorporació d’algunes esmenes, amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a Balears a instal·lar més estacions públiques de vigilància i control de l’aire a l’illa de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar les estimacions i mesures actuals i a complementar-les de totes les partícules descrites a l’Annex 1 de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, d’acord amb la normativa vigent.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca transaccionada incorporada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar l’accés i a millorar la comunicació obtinguda a les estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca transaccionada incorporada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al Ministeri de Transició Ecològica que informi favorable a que la central elèctrica de Maó passi a funcionar amb gas natural, fent possible l’eliminació del fueloil dels processos de combustió; i que l’ús del gasoil quedi reduït a només al 5 per cent.

Amb esmena del Grup Popular incorporada.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els esforços destinats a la Transició Energètica i el foment de les energies renovables no contaminants.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada: Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

El grups parlamentaris han presentat fins a vuit esmenes, respartides de la manera següent una esmena de Ciudadanos, defensada per Jesús Méndez; tres esmenes del Grup Popular, defensades per Asunción Pons; i, conjuntament els grups Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, quatre esmenes, defensades per Pablo Jiménez, Damià Borràs i Josep Ferrà. L’esmena de Ciudadanos ha estat retirada, mentre que la resta han estat rebutjades, llevat de quatre (dues d’elles transaccionades), que han estat finalment incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Jorge Campos (VOX- Actua Balearses) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14114482

Mapa Web