El Parlament debat i vota aquesta setmana el Projecte de llei de Pressuposts Generals per a 2020

Notícia del Parlament - 16 de desembre de 2019

Demà, dimarts, dia 16 de desembre, s'inicia la sessió plenària. La votació final del Projecte de llei de Pressuposts de la CAIB per al 2020 està previst per aquest dijous dia 19 de desembre.

La Junta de Portaveus fixà divenvdres passat l’ordre del dia per a la propera sessió plenària dels dies 17, 18 i 19 de desembre, per tal de debatre i votar el Dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei de pressuposts general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Durant aquest dies es debatran i votaran les esmenes parcials i vots particulars que, havent estat debatudes i votades en comissió, no han estat incorporades al dictamen i, els grups parlamentaris proponents, volen mantenir-les per al debat en sessió plenària.

Es podrà seguir la sessió en directe a través del Canal Youtube del Parlament de les Illes Balears.

L’horari previst per al desenvolupament del debat durant aquests tres dies és el següent:

Tramitació parlamentària del Projecte de llei de pressuposts

Entrada de la iniciativa al Parlament

Dia 6 de novembre,  la consellera d’Hisenda i Relacions Exterions del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, lliurà al president del Parlament, Vicenç Thomas, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020, perquè iniciàs la tramitació parlamentària.

En aquest sentit, dia 31 d’octubre, el Consell de Govern havia aprovat el projecte de Pressuposts per a 2020, per un import global de 5.893,1 milions d'euros, un augment del 8%, en concret 435,4 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2019.

El procés d’elaboració d’aquests pressuposts per a 2020 es va iniciar després de confirmar-se que el 2018 la Comunitat Autònoma va complir per tercer any consecutiu els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb l’excepció de la regla de despesa, la qual cosa, juntament amb les previsions de sosteniment de la pauta de creixement que mostra el cicle econòmic actual, fa recomanable ser prudents en el desenvolupament de les polítiques de despesa, condicionades així mateix pels objectius que es prevegin en el pla economicofinancer per aquests propers anys.

Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2020 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2019, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 8 d’octubre següent, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 4.383.833.990 €. [NOTA INFORMATIVA]

Compareixença dels consellers

Les compareixences dels consellers i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts es desenvoluparen entre els dies 12, 13, 14 i 15 de novembre.

Debat de les esmenes a la totalitat

Dia 19 de novembre, el Ple del Parlament rebutjà les quatre esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Vox-Actua Baleares, Ciudadanos, i Popular al Projecte de llei de Pressuposts per 29 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt-Gent per Formentera), 23 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular), un dels quals emès telemàticament, i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

Presentació d’esmenes parcials

Dia 28 de novembre finalitzà el termini de presentació de les esmenes parcials als pressuposts, que sumaren 864 esmenes (a l’articulat i a les seccions), amb el repartiment següent:

Grups Parlamentaris

Tipologia

Nombre

Socialista

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

017

011

Total: 028

Popular

 

A les seccions

A l’articulat

 

328

039

Total: 367

Unidas Podemos

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

013

012

Total: 025

Ciudadanos

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

144

013

Total: 157

MÉS per Mallorca

A les seccions

A l’articulat

 

015

015

Total: 030

El Pi - Proposta per les Illes Balears

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

077

009

Total: 086

VOX-Actua Baleares

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

086

024

Total: 110

Mixt-MÉS per Menorca

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

033

007

Total: 040

Mixt-Silvia Tur

 

A les seccions

A l’articulat

 

 

018

003

Total: 021

TOTAL

864

Debat de les esmenes parcials en ponència i en comissió. Elaboració de l’informe i del dictamen.

A la ponència de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, celebrada el passat 25 de novembre, foren aprovades 56 esmenes, algunes d’elles després d’una transacció. La gran majoria havien estat presentades, de manera conjunta o no, pels grups MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos.

En comissió, celebrada entre els dies 10 i 13 de desembre, foren aprovades 54 esmenes més, repartides de la manera següent:

 ESMENES APROVADES EN COMISSIÓ

Grups Parlamentaris

Nombre d’esmenes

Ciutadans

15

MÉS per Mallorca

4

Mixt-MÉS per Menorca

5

Unidas Podemos

1

Popular

13

El Pi-Proposta per les Illes Balears

11

Mixt-Gent per Formentera

5

VOX-Actua Baleares

0

Socialista

0

TOTAL

54

En Comissió, foren  aprovades esmenes tant a l’articulat com a cada una de les seccions, llevat de la  14 (conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors) la 16 (conselleria d’Administracions Públiques i Modernització) i la 20 (conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació). On s’han aprovat més esmenes és a la Secció 12 (conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball) amb 15 esmenes.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 22/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15130628

Mapa Web