El dilluns 23 de març es reunirà la Diputació Permanent del Parlament

Notícia del Parlament - 20 de març de 2020

La presidenta del Govern explicarà la situació de les Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front

Avui divendres 20 de març s’ha reunit la Mesa del Parlament per admetre i qualificar l’escrit RGE núm. 5303/20, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita que la sol·licitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern sobre la situació de les Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front (RGE núm. 5153/20) se substanciï davant la Diputació Permanent.

Convé recordar que el passat dilluns 16 de març la Mesa del Parlament acordà tres mesures per adaptar la institució a l'estat d'alarma actual:

1.- Suspendre l'activitat parlamentària del Parlament (sessions plenàries i comissions), sense perjudici de la possibilitat de modificar les mesures adoptades en aquest Acord si les circumstàncies així ho requereixen.

2.- Suspendre els terminis de tramitació de les lleis en curs i de tota iniciativa parlamentària, incloses les noves iniciatives.

3.- Per tal de continuar amb la tasca parlamentària indispensable, es podrà convocar la Diputació Permanent, de conformitat amb el que disposa l'article 65.4 del Reglament del Parlament i d’acord amb els supòsits prevists a l’article 66.

En aquest sentit, i d’acord amb l’article 65.4 del Reglament, que estableix que la Diputació Permanent serà convocada pel president o la presidenta, a iniciativa pròpia o a petició d'un grup parlamentari o d'una cinquena part dels membres d'aquella, el president ha convocat avui la Diputació Permanent per aquest dilluns dia 23 de març a les 10h, amb l’ordre del dia següent:

Punt únic: Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, sobre la situació de les Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front.

La reunió de la Diputació Permanent tindrà lloc a la Sala de les Cariàtides, i es podrà seguir en directe pel Canal Youtube i per la pàgina web del Parlament de les Illes Balears. 

Pel que fa al desenvolupament de la sessió, la presidenta del Govern farà una intervenció inicial per un màxim de 30 minuts. Després cada un dels grups parlamentaris disposarà de 10 minuts per fer la seva intervenció. La presidenta a continuació podrà decidir si contesta als grups de forma individual o global.

Si ho fa individualment, disposa de 10 minuts per cada intervinent, amb 5 minuts de rèplica per part dels grups i 5 de contrarèplica per part de la presidenta.

Si ho fa globalment la presidenta disposa de 20 minuts per la contestació sencera, amb 5 minuts de rèplica per part dels grups i una contrarèplica per part de la presidenta de 5 minuts per cada intervinent. 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12422054

Mapa Web