El Ple acorda poder celebrar sessions extraordinàries i comissions fins dia 31 de juliol

Notícia del Parlament - 16 de juny de 2020

S’habilita el mes de juliol per tramitar el Decret llei 8/2020 i perquè les comissions puguin debatre iniciatives

En el tercer, quart, cinquè i sisè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Ple ha acordat per unanimitat habilitar un període extraordinari de sessions fins el 31 de juliol. Aquest període extraordinari servirà per tramitar el Decret llei del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i perquè les comissions puguin debatre diferents iniciatives. Concretament, i seguint els escrits presentats pels grups parlamentaris, l’habilitació del període extraordinari de sessions servirà per debatre les iniciatives següents.

1.- Escrit RGE núm. 9457/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l’actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de sessions extraordinàries per tal que es pugui dur terme l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

2.- Escrit RGE núm. 9458/20, rectificat amb el RGE núm. 9475/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l’actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, per continuar amb la tramitació de les iniciatives parlamentàries que es relacionen als escrits esmentats.

3.- Escrit RGE núm. 9467/20, rectificat amb el RGE núm. 9488/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita que el Ple de la cambra acordi de celebrar les sessions extraordinàries en el període comprès entre el final de l’actual període de sessions i dia 31 de juliol de 2020, per tal de tramitar, debatre i aprovar, si n’és el cas, les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats.

4.- Escrit RGE núm. 9483/20, rectificat amb el RGE núm. 9490/20, presentat per 14 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares i Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de sessions extraordinàries de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, des de la finalització del present període fins al 31 de juliol de 2020, per continuar amb la tramitació de les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13319604

Mapa Web