El Ple debat la la protecció del territori i la política universitària

Notícia del Parlament - 16 de juny de 2020

La cambra ha convalidat el Decret llei 9/2020, en una sessió iniciada amb les deu preguntes de control al Govern i conclosa amb la compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre la política universitària.

El Ple ha acordat també poder celebrar sessions extraordinàries i comissions fins dia 31 de juliol.

 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una la darrera sessió plenària del període ordinari, en la qual en primer lloc s'han substanciat aquestes deu preguntes de control al Govern. 

RGE núm. 9434/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Administracions Públiques i Modernització, quin concepte que té vostè de transparència? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9570/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, presentada en substitució de la RGE núm. 9432/20, amb la formulació següent: Sra. Consellera de Salut, per quin motiu va ordenar al personal sanitari de les residències de les Illes Balears aplicar el sistema de classificació per colors? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9435/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda, a quines accions i per quins imports destinarà el Govern per a 2020 el programa de despesa 413 G (accions públiques relatives a la COVID-19)? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9433/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora el Govern la Llei de protecció integral de la infància i l’adolescència front a la violència? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9430/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent:  Sr. Conseller, la prova pilot serà una oportunitat de promocionar el nostre Know How en tecnologia i gestió turística. Quines mesures adopta l’AETIB per afrontar aquest repte? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9429/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Amb quins criteris s’assignaran els recursos del fons per afavorir el turisme sostenible confiscats pel decret llei 8/2020? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9583/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, presentada en substitució de la RGE núm. 9439/20, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, coneixia el sistema de cribratge ordenat per l’Ibsalut per classificar per colors els usuaris de residències de majors front a la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9441/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, poden, els ciutadans de les Illes Balears, estar tranquils davant les garanties sanitàries que ofereix el pla pilot en matèria turística, organitzat pel Govern de les Illes Balears, per testar els protocols davant la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9440/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, creu que el seu govern és exemplar en la gestió eficient de la despesa pública? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9436/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Presidenta del Govern, quina quantia rebrà la nostra comunitat autònoma del fons de reconstrucció autonòmic? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Convalidació del Decret llei 9/2020

Al segon punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, el Parlament ha validat per 32 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 vots en contra (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular) el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

 

Extensió de l'activitat parlamentària fins el 31 de juliol 

En el tercer, quart, cinquè i sisè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Ple ha acordat per unanimitat habilitar un període extraordinari de sessions fins el 31 de juliol. Aquest període extraordinari servirà per tramitar el Decret llei del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i perquè les comissions puguin debatre diferents iniciatives. Concretament, i seguint els escrits presentats pels grups parlamentaris, l’habilitació del període extraordinari de sessions servirà per debatre les iniciatives següents. [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

 

Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca 

Finalment, com a setè punt de l'ordre del dia, ha comparegut el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí March, per per exposar la política universitària envers la COVID-19.  La compareixença urgent del havia estat sol·licitada pel Govern de les Illes Balears. 

En un debat que s'ha allargat durant unes tres hores, els diputats Núria Riera (Popular), Gloria Santiago (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actúa Baleares), Lina Pons (El PI), Pep Castells (Mixt) i Ares Fernández (Socialista) han contestat el discurs inicial del conseller i li han plantejat diverses qüestions, debatudes en torns de rèplica i contrarèplica. 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web