El diputat Maxo Benalal adquireix la condició de diputat no adscrit

Notícia del Parlament - 13 de setembre de 2021

Així ho ha acordat avui en sessió extraordinària la Mesa del Parlament, arran de l'expulsió del diputat Benalal del Grup Parlamentari Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària del dia d’avui, en relació amb l'escrit  RGE núm. 7459/21, complementat amb l’escrit RGE núm. 7461/21, mitjançant el qual es comunica l’expulsió del diputat Maxo Benalal i Bendrihem del Grup Parlamentari Ciudadanos, ha adoptat admetre els escrits i donar-se’n per assabentada del seu contingut per majoria absoluta dels seus membres.

També ha acordat la separació del Grup Parlamentari Ciudadanos del diputat Maxo Benalal Bendrihem i l’adquisició de la condició de diputat no adscrit durant tota la legislatura (art 27.1.b).

Atès que el Sr. Benalal ocupa el càrrec de secretari segon de la cambra, en aplicació de l’article 39.c) del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ha acordat que cessa en aquest càrrec, se’n declara la vacant i es preveu la inclusió de l’elecció corresponent en l’ordre del dia d’una propera sessió plenària en els termes de l’article 40 RPIB en relació amb el 38. Així mateix, es comunica al Grup Parlamentari Ciudadanos, que, d’acord amb l’article esmentat, li correspon proposar candidat o candidata, i que ho podrà fer fins divendres dia 17 de setembre, a les 10 hores.

Per altra banda, la Mesa declara que el Sr. Benalal deixa de ser secretari segon de la Diputació Permanent i de la Comissió de Participació Ciutadana, així com de membre de la Comissió no permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics, de la Comissió de Reglament, de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades i de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial; així mateix també deixa de ser membre de la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars. 

La Mesa també ha acordat comunicar al Grup Parlamentari Ciudadanos que pot procedir a designar nou membre a les Comissions de Reglament, de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, de Medi Ambient i Ordenació Territorial, de la Comissió no permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics i de la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

Així mateix, assigna al Sr. Benalal a la sala de Plens l’escó núm. 34. 

També resol que es comuniqui al Sr. Benalal que en la seva qualitat de diputat no adscrit, n’és d’aplicació el previst a l’article 28 del Reglament del Parlament.

Finalment, es determina remetre aquests acords al diputat Maxo Benalal i a la portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, tot recordant-li, per la immediatesa del debat de política general, que les propostes de resolució a presentar pel seu grup parlamentari, atès que actualment consta només de 4 membres, seran 18.

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 28/de setembre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 25923026

Mapa Web