Dilluns comença la plenària de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2022

Notícia del Parlament - 17 de desembre de 2021

Dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, se celelebraran sessions plenàries durant el matí, horabaixa i vespre, per debatre i votar les 633 esmenes mantingudes al text, de les 849 presentades inicialment. Dimecres, al capvespre, es preveu la votació que aprovarà o rebutjarà finalment el Projecte de llei.

Aquest dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 de desembre el Ple debatrà i votarà el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 12117/21 [CONSULTAR DICTAMEN], de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. Així ho ha fixat avui la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, amb la  previsió horària següent: 

Durant les sessions prèvies en ponència i en comissió, s'han aprovat 184 esmenes (algunes d'elles transaccionades) i se n'han retirades 32 esmenes, de les 849 presentades [quadre classificació esmenes presentades]. La setmana que ve el Ple debatrà les 633 esmenes mantingudes al text per part dels grups parlamentaris. 

Tramitació parlamentària

13 d’octubre de 2021: El Ple del Parlament aprova el límit màxim de despesa no financera per a 2022 que ascendeix a 5.176,6 milions d’euros per 28 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots en contra (diputat no adscrit-Maxo Benalal, El Pi, Vox i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos). [NOTA INFORMATIVA]

8 de novembre de 2021: El Projecte de llei de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears entra al registre del Parlament [NOTA INFORMATIVA]

16 a 19 de novembre de 2021: Compareixences, davant la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, dels consellers del Govern de les Illes Balears i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts. 

23 de novembre de 2021: El Ple rebutja les esmenes a la totalitat de devolució presentades al projecte de llei han estat pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, Ciudadanos i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022 per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular).   També APROVÀ per 30 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2022 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 6.374.575.965€.

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 588.965.270€.

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 6.746.380€.

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 103.206.602€

Dels consorcis de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 125.024.127€

Del Servei de Salut per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.972.547.657€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 11.909.865 €   [NOTA INFORMATIVA]

2 i 3 de desembre: Constitució de la ponència i redacció de l'informe del Projecte de Llei de Pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.  En el debat, la ponència aprova algunes esmenes presentades pels grups parlamentaris.

14, 15 i 16 de desembre: Sessions de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos per tal de dictaminar el projecte de llei. En el debat, la comissió aprovà esmenes presentades pels grups parlamentaris, algunes d'elles amb transaccions.

20, 21 i 22 de desembre: Sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals. El Ple debat i vota les 633 esmenes mantingudes i aprovarà o rebutjarà finalment el Projecte de llei.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 38020759

Mapa Web