Aprovades tres esmenes durant el matí de la segona jornada plenària de pressuposts

Notícia del Parlament - 21 de desembre de 2021

S'han debatut i votat les esmenes mantingudes a les conselleries d'Hisenda i Relacions Exteriors, amb l'aprovació de dues esmenes de Ciudadanos; i la de Medi Ambient i Territori, amb l’aprovació d'una esmena d'El Pi.

Avui matí s’ha reprès la sessió plenària del debat, la votació i aprovació, si pertoca, del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Al matí s’ha substanciat el debat i la votació de les conselleries d'Hisenda i Relacions Exteriors (16) i Medi Ambient i Territori (89).

ESMENES APROVADES DURANT LA SESSIÓ DEL MATÍ DE DIMARTS

Secció 14. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

De les 16 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors se n'han aprovades dues. 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13370/2021, amb afectació de 50.000 euros per plantejar un programa de compra pública innovadora per fomentar l'economia circular en la gestió de la conselleria. Aprovada per 45 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox).

RGE 13371/2021, transaccionada, amb afectació de 50.000 euros per al programa de beques per a formació a Brusel·les, d'estudiants o treballadors vinculats a la internacionalització de Pimes de les Illes Balears. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Secció 15. Conselleria de Medi Ambient i Territori.

De les 92 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Medi Ambient i Territori se n'ha aprovat una 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13082/2020, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada amb un canvi d'import, amb 100.000 euros, per a la reparació, neteja i drenatge nou del torrent de Ferreries a Menorca. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Popular i VOX). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Durant avui horabaixa i vespre se substanciarà el debat i les votacions d’altres esmenes mantingudes a les dues conselleries següents: Afers Socials i Cooperació (40); Salut i Consum (74). 

Es preveu l’hora de les votacions d’aqueixes esmenes a les 20.20 h; en finalitzar-les actualitzarem la informació de la jornada parlamentària de pressuposts.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 38019036

Mapa Web