El Parlament celebra cinc Diputacions Permanents per votar les convocatòries de sessions extraordinàries

Notícia del Parlament - 28 de juny de 2022

Dia 17 de juny finalitzà el període de sessions ordinaris i atès que el Govern de les Illes Balears i diversos grups parlamentaris havien sol·licitat la convocatòria de sessions extraordinàries,  el president Vicenç Thomàs, oïda la Mesa, i d’acord amb la Junta de Portaveus fixà la setmana passada la celebració de dues sessions plenàries extraordinàries i la convocatòria de fins a cinc diputacions permanents per acordar si s’hacien de celebrar més sessions extraordinàries. Cal recordar que les sol·licituds de sessions extraordinàries a instàncies del Govern de les Illes Balears no necessiten l’acord de la Diputació Permanent per a la seva celebració. En aquest sentit, les dues sessions acordades i convocades pel president del Parlament tractaran els ordres del dia següents:

Primera sessió. Punt únic.

Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.

Segona Sessió.

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5278/22).

DIPUTACIONS PERMANENTS

Així, doncs, just abans de l’inici de les dues sessions ja convocades, s'han celebrat fins a cinc Diputacions Permanents consecutives per debatre i votar si se celebraven també altres sessions extraordinàries sol·licitades per diferents diputats de grups parlamentaris, amb els resultats de les votacions següents:

1.- Sessió extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5076/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de  compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d’explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la suspensió del tractat d’amistat entre Espanya i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).

Rebutjada per 10 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 8 vots a favor (VOX, El Pi, Cs i Popular). 

2.- Sessions extraordinàries de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5076/22, per tal de dur a terme l’adopció d’acord per part de la comissió de la sol·licitud de compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència  de la suspensió immediata del tractat d’amistat entre Algèria i Espanya, i si n’és el cas, substanciació de la compareixença (escrit RGE núm. 5074/22).

Rebutjada per 10 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 8 vots a favor (VOX, El Pi, Cs i Popular). 

3.- Sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5112/22, per tal de procedir a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat.

Rebutjada per 10 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 8 vots a favor (VOX, El Pi, Cs i Popular). 

4.- Sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d’explicar les mesures que s’han pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5248/22).

Aprovada per unanimitat.

5.- Sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris  Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE 5272/22, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5265/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5270/22, 5256/22, 5257/22, 5258/22, 5259/22, 5260/22, 5261/22, 5262/22, 5263/22, 5294/22, 5266/22, 5254/22, 5268/22 i 5264/22.

Rebutjada per 9 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 7 vots a favor (VOX, El Pi i Popular) i 1 abstenció (Mixt).  

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37962270

Mapa Web