AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2023 a 30/11/2023(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
07/11/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9012/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8833/23, 8838/23, 8840/23, 8851/23, 9013/23, presentada en substitució de la 8835/23, 8836/23, 8841/23, 8842/23, 8848/23, 9015/23, presentada en substitució de la 8849/23, 9011/23, presentada en substitució de la 8839/23, 8843/23, 8844/23, 8845/23, 8846/23, 8831/23, 8850/23, 8423/23, ajornada a la sessió anterior, 8444/23, ajornada a la sessió anterior, 8427/23, ajornada a la sessió anterior, 8847/23. II. Interpel·lació RGE núm. 5895/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'infraestructures educatives. III. Moció RGE núm. 8649/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transparència, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5000/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3308/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat del projecte del tramvia de la Badia de Palma. 2. RGE núm. 7254/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de dotació de personal especialista per a infants amb necessitats educatives especials. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
14:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(A les 14.30 hores o, en tot cas, mitja hora després d'haver finalitzat la sessió plenària anterior). Punt únic. Compareixença, amb debat i votació, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici 2024 (escrit RGE núm. 8983/23).
DIMARTS
14/11/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 8838/23, reiterada, 9013/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8835/23, reiterada, 8836/23, reiterada, 9298/23, 9309/23, 9301/23, 9479/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9303/23, 9304/23, 9305/23, 9311/23, 9306/23, 9310/23, 9307/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9322/23, 9308/23, 9313/23, 9312/23, 8423/23, ajornada a la sessió anterior, 9300/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8444/23, ajornada a la sessió anterior, 8427/23, ajornada a la sessió anterior, 8847/23, ajornada a la sessió anterior, 9297/23, 9299/23, 9302/23, 9480/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9314/23. II. Interpel·lació RGE núm. 8509/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística. III. Moció RGE núm. 9010/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2661/23. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. V. Votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 3321/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de l'Observatori de Cadena Alimentària, atès l'empat produït en comissió. VI. Elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMARTS
21/11/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. 9013/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8835/23, reiterada, ajornada a la sessió anterior, 9525/23, 9523/23, 9529/23, 9595/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9540/23, 9524/23, 9530/23, 9585/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9534/23, 9535/23, 9537/23, 9527/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9546/23, 9526/23, 9528/23, 9531/23, 9541/23, 9538/23, 9539/23, 9536/23, 9532/23. II. Interpel·lació RGE núm. 7541/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a turisme. III. Moció RGE núm. 9376/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general en matèria d'infraestructures educatives, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5895/23. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (RGE núm. 9435/23), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 9517/23, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9582/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm. 9587/23, del Grup Parlamentari Mixt, i fixació de les quantitats globals.
DIMARTS
28/11/2023
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9525/23, ajornada a la sessió anterior, 9530/23, ajornada a la sessió anterior, 9797/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9527/23, la qual va ser rectificada amb l'escrit RGE núm. 9546/23 i ajornada a la sessió anterior, 9674/23, 9798/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9656/23, 9657/23, 9658/23, 9675/23, 9654/23, 9670/23, 9672/23, 9659/23, 9671/23, 9655/23, 9660/23, 9661/23, 9662/23, 9653/23, 9669/23, 9673/23, 9663/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9678/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2659/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria d'igualtat. III. Moció RGE núm. 9549/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 8509/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 9009/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i suport a la tasca docent. 2. RGE núm. 8655/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la transparència, el respecte a la Constitució Espanyola i la igualtat de les Illes Balears amb la resta dels territoris espanyols en les negociacions i en el pacte d'investidura de Pedro Sánchez. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, del Grup Parlamentari Popular, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. VI. Elecció dels i de les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/12/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54592091

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201