AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2012 a 31/07/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
05/07/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears.
DIMECRES
11/07/2012
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
17/07/2012
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears.
12:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En haver acabat la primera sessió plenària)OD: I.- Debat i votació dels escrits RGE núm. 5643/12 i 5652/12, mitjançant els quals se sol·licita dictament del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1853/12. II.- Si n'és el cas, debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
16:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En haver acabat la segona sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'idústria i energia i altres activitats (Escrit RGE núm. 5667/12).
18:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la tercera sessió plenària)
DIMECRES
18/07/2012
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
20/07/2012
10:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala d'Actes
PUNT ÚNIC.- ADOPCIÓ D'ACORD, SI ESCAU, SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA, SOL.LICITADA PER 14 DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, MITJANÇANT L'ESCRIT RGE NÚM. 5807/12.
11:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala d'Actes
EN TOT CAS, UN COP FINALITZADA LA PRIMERA SESSIÓ DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT. PUNT ÚNIC.- ADOPCIÓ D'ACORD, SI ESCAU, SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA, SOL.LICITADA PER 17 DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, MITJANÇANT L'ESCRIT RGE NÚM. 5745/12.
DILLUNS
23/07/2012
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
24/07/2012
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
26/07/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 8/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per a la Platja de Palma. (Escrit RGE núm. 6013/12).
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, en haver finalitzat la primera sessió plenària). Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears.(Escrit RGE núm. 6200/12).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, en haver finalitzat la segona sessió plenària). Punt únic.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de lectura única al projecte de llei, RGE núm. 6014/12, de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012.
14:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la tercera sessió plenària. Punt únic.- Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 6014/12, de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012.
16:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, en haver finalitzat la tercera sessió plenària). Punt únic.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei, RGE núm. 5798/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per a la negociació de determinats complements salarials del personal del subgrup A1 i personal llicenciat resident en formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen.
17:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, en haver finalitzat la quarta sessió plenària). Punt únic.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de lectura única a la proposició de llei, RGE núm. 5798/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per a la negocació de determinats complements salarials del personal del subrup A1 i personal llicenciat resident en formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen.
18:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, en haver finalitzat la cinquena sessió plenària.
18:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, en haver finalitzat la Mesa del Parlament.
DIVENDRES
27/07/2012
14:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Qualificar les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 5798/12, d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per determinats complements salarials del personal del subgrup A1 i personal llicenciat resident en formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen.
DIMARTS
31/07/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 6014/12, de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària. Punt únic.- Debat i votació de la proposició de llei, RGE núm. 5798/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per a la negociació de determinats complements salarials del personal del subgrup A1 i personal llicenciat resident en formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54674323

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201