AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2012 a 31/12/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/12/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 • Nota de Premsa
 • Nota de Premsa
 • Nota de Premsa
 • Ordre del dia
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes; RGE núm. 9621/12, 9611/12, 9622/12, 9624/12, 9625/12, 9588/12, 9609/12, 9612/12, 9605/12, 9613/12, 10263/12 (en substitució de la 9623/12), 9606/12, 9608/12, 9610/12, 9607/12, 9614/12, 9587/12 i 9620/12. 2.- Inpterpel.lació RGE núm. 8352/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sanitària. 3.- Mocions: RGE núm. 9237/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 7577/12, i RGE núm. 9429/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a urbanitzacions en el el litoral, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 5737/12, i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9432/12. 4.- Proposició no de llei RGE núm. 6262/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la LOE.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució Ponència, 2-Nomenament de coordinador/a, 3-Redacció Informe.
DIMECRES
05/12/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
07/12/2012
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/12/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10295/12, 10304/12, 10299/12, 10292/12, 10297/12, 10306/12, 10308/12, 10294/12, 10293/12, 10307/12, 10302/12, 10309/12, 10310/12, 10291/12, 10303/12, 10305/12, 10311/12, 10300/12 i 10296/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 8267/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a decret de mínims. 3.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat al Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament: Esmena de totalitat de devolució RGE núm. 8063/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca i Esmena de totalitat amb text alternatiu RGE núm. 8415/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 4.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears. 5.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIMECRES
12/12/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIJOUS
13/12/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIVENDRES
14/12/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament. OD: 1- Constitució Ponència 2- Nomenament coordinador 3- Redacció informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
17/12/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament.
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
18/12/2012
10:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Elecció de President o Presidenta del Parlament. 2.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del projecte de llei, RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIMECRES
19/12/2012
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del projecte de llei, RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIJOUS
20/12/2012
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10565/12, 10563/12, 10567/12, 10570/12, 10568/12, 10571/12, 10574/12, 10581/12, 10572/12, 10577/12, 10573/12, 10575/12, 10576/12, 10564/12, 10569/12, 10578/12, 10562/12 i 10566/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 294/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria lingüística. 3.- Debat i votació dels escrits mitjançant els quals se sol.licita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RG núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament: RGE núm. 10548/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista i RGE núm. 10551/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca. 4.- Debat i votació, si n´és el cas del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/200, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54674958

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201