AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2015 a 31/12/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/12/2015
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: 1.- RGE núm. 8871/15, 8874/15, 8875/15, 8893/15, 8894/15, 8873/15, 8895/15, 8866/15, 8876/15, 8872/15, 8865/15, 9657/15 (presentada en substitució de la 8868/15), 8867/15, 9661/15 (presentada en substitució de la 8892/15) i 8877/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 4563/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic. III.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 4982/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència d'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. 2.-RGE núm. 5050/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears. 3.- RGE núm. 5128/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació turisme diferenciat a Menorca.
14:05 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 6111/15, del Sr. Esteban Jerez Aramburu, mitjançant el qual sol·licita informació sobre el perquè del pagament per la targeta sanitària.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament coordinador/a; 3-Redacció de l'informe.
DIMECRES
02/12/2015
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
03/12/2015
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIVENDRES
04/12/2015
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMECRES
09/12/2015
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia:I.- Preguntes: RGE núm. 9740/15, 9734/15, 9742/15, 9743/15, 9731/15, 9732/15, 9735/15, 9738/15, 9729/15, 9736/15, 9730/15, 9733/15, 9741/15, 9739/15, 9737/15, II.- Interpel.lació RGE núm. 8752/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de protecció del territori. III.- Moció RGE núm. 9632/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei agrària. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 7889/15. IV.- Elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears. V.- Elecció del director o directora general i membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. VI.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012. VII.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012, si escau, amb l'esmena RGE núm. 9663/15.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
DIJOUS
10/12/2015
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
11/12/2015
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Passes Perdudes
 
DIMARTS
15/12/2015
09:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10073/15,10081/15, 10077/15, p10080/15, 10083/15, 10075/15, 10078/15, 10068/15, 10076/15, 10070/15, 10074/15, 10014/15, 10069/15, 10082/15 i 10263/15 (Presentada en substitució de la 10079/15). II.- Interpel.lació RGE núm. 5260/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament autonòmic. III.- Moció RGE núm. 9927/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4563/15. IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 4362/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret universal a rebre atenció sanitària. 2.- RGE núm. 5398/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de l'IVA per a béns i activitats culturals.
DIMECRES
16/12/2015
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
18/12/2015
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DILLUNS
21/12/2015
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016. II.- Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de les Proposicions de llei RGE núm. 4821/15 i 10274/15, així com de l'elecció dels membres del Consell Assessor de l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 10322/15, presentat per 33 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca). III.- Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMARTS
22/12/2015
09:00 h.
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Juntes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària del matí.
DIMECRES
23/12/2015
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, en acabar la sessió plenària.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54778121

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201